NMN logo

Har du funnet en meteoritt?

Tekst: Morten Bilet og Steinar Midtskogen. Foto: Morten Bilet

I så fall kan denne sjekklisten være til hjelp før du eventuelt sender den inn til nærmere undersøkelse:

  • Er den sort eller mørkegrå? – 99 % av ferske steinmeteorittene (kondritter) er svarte eller mørk grå.
  • Er den magnetisk? – de aller fleste både stein og jernmeteoritter er det (ikke akondritter)
  • Ligner den på en rusten klump? Jernmeteoritter er det, men da er den veldig magnetisk.
  • Har den avrundede former, men ikke som rullestein? Det er veldig typisk for steinmeteoritter.
  • Er den tyngre enn annen stein i samme størrelse? De aller fleste er noe tyngre, Jernmeteoritter er mye tyngre.
  • Innvendig; har den metallflak og millimeter store kuler? Steinmeteoritter bør ha det.
Om flere av disse punktene på listen stemmer, bør den undersøkes nærmere. Disse kan kontaktes: Hvem eier meteoritter som blir funnet? Dagens lovverk omtaler ikke meteoritter eksplisitt. Marianne Reusch har skrevet en artikkel om eiendomsretten til blant annet meteoritter etter en analyse av rettskildene. Kortversjonen er at finneren kan tilegne seg mindre meteoritter (som lett kan medbringes uten hjelpemidler) under ellers lovlig ferdsel.
Utvalg
Et utvalg av typiske meteoritter. Bemerk den store variasjonen i form og struktur.


Publisert av Steinar Midtskogen 2013-01-01. Oppdatert 2014-08-22.