NMN logo

Jernmeteoritter

Tekst: Morten Bilet

Jernmeteorittene er de største og mest spektakulære av alle meteorittene. Det er funnet jernklumper på opptil 60 tonn som Hoba-meteoritten i Namibia. Circa 30 % av alle kjente meteoritter er av typen jernmeteoritter. De inneholder opptil 98 % nikkeljern, hvor nikkelinnholdet ytterst sjelden overstiger 16 %, og de fleste mellom 7 og 13 % nikkel. I tillegg til få prosent av jernsulfatet troilitt, finnes også mineraler som jern-nikkel fosfatet schreibersitt og grafitt (karbon) i mindre mengder i disse meteorittene. Det er også funnet diamanter i noen ytterst få av dem.

Jernmeteoritter har sitt opphav i kjernen av store asteroider eller planeter. De deles i tre hovedgrupper: octahedritter, hexahedritter og ataxitter, samt 13 undergrupper. Alle jernmeteoritter har lett for å ruste, og de blir ofte funnet som store rustklumper.

Octahedritter

Dette er de mest vanlige jernmeteorittene, og inneholder mellom 7 og 15 % nikkel. Det er mineralene Taenitt (nikkelrikt) og Kamacitt (nikkelfattig), samt Plessitt (blanding), som er hovedingrediensene i disse meteorittene. De kalles oktahedritt fordi det dannes et kubisk oktahedermønster. Dette mønsteret kalles Widmanstättenmønster (se egen omtale på side 20).

Hexahedritter

Inneholder ca. 5 – 6 % nikkel og viser kun tynne linjer ved behandling med syre. Disse linjene kalles Neumannlinjer, og er forårsaket av sjokk ved dannelse av meteoritten. Nikkelinnholdet er for lavt til å danne Widmanstättenmønster.

Ataxitt

Om nikkelinnholdet går over 16 % vises heller ikke noe Widmanstättenmønster, og de er da en ataxitt. Ataxittene er også mye mer motstandsdyktige mot rust grunnet det høye nikkelinnholdet.

Jernmeteoritt
Jernmeteoritt Sikhote-Alin (octahedritt). Falt 12. februar 1947 på østkysten av Russland. Dette er et av den moderne tids største meteorittfall. Samling og foto: Morten Bilet.

Bjørn Lystad
Jernmeteoritter er kompakte og svært vanskelig å skjære. I tillegg er det funnet både små diamanter og kvarts i høytrykksform som skaper store problemer for en sag. Her kapper Bjørn Lystad på Norsk Stål i Sarpsborg en 43 kg tung svensk jernmeteoritt. Den var så kompakt at det tok 3 timer å skjære gjennom 20 cm!


Publisert av Steinar Midtskogen 2013-01-01