NMN logo

Stein-jernmeteoritter (pallasitter)

Tekst: Morten Bilet

Disse består av en ganske lik blanding av metall og mineralet olivin og kan være komplisert sammensatt. De har sitt opphav i mantelen fra en asteroide. De må være sjeldne i rommet, ettersom bare 73 av ca. 33 000 meteoritter er av denne typen.

Pallasitter

Med 50 % olivinkrystaller opptil 1 cm og 50 % nikkeljern, er pallasitter svært vakre, ettertraktet og kostbare. Navnet stammer fra en tysk naturforsker ved navn Pallas som i 1775 hadde med seg en slik tilbake til Berlin fra et funn i Krasnojarsk i Russland. I 1902 ble det i Finnmark fylke funnet en vakker og stor pallasitt på hele 77 kg.

Mesosideritter

Dette er meteoritter som også er fra en planets mantel, men er sammensatt av ulike deler. De har ikke den klare jevnt fordelte olivinen som pallasitter, men har ofte et mer ”rufsete” og ujevnt fordelt utseende, selv om forholdet jern / silikater er ca. 1:1.

Palasitt
Pallasitt Esquel fra Argentina er sett på som en av verdens vakreste meteoritter. Funnet i 1951, Chubut, Patagonia i Argentina. Samling og foto: Morten Bilet.

Palasitt
Denne nydelige pallasitten heter Fukang og ble funnet i Kina år 2000. Her ses også Widmanstättenmønster. Samling og foto: Morten Bilet.


Publisert av Steinar Midtskogen 2013-01-01