NMN logo

Ord og uttrykk

Tekst: Morten Bilet

Akondritt

Steinmeteoritt som ikke har kondruler. De er sjeldne og har opprinnelse fra store asteroider, Mars eller Månen.

Asteroide

Et himmellegeme som er mindre enn en planet og mange med egne baner i rommet. I størrelse er de fra noen titall meter til flere hundre kilometer.

Asteroidebeltet

Mellom Mars og Jupiter finnes et enormt belte med millioner av steiner og asteroider. En planet har vært forsøkt dannet her, men den kraftige gravitasjonskraften fra Jupiter har satt en videre stopper for planetdannelsen.

Ataxitt

Jernmeteoritt med høyt nikkelinnhold. På grunn av det høye nikkelinnholdet vises ikke Widmanstättenmønster.

Brenningshinne

Sort skorpe på ferske meteoritter. Dannes fordi meteoritten har brent gjennom atmosfæren.

HED-meteoritter

Står for howarditt, eucritt og diogenitt, og kommer fra store asteroider som Vesta.

Hexahedritt

Jernmeteoritt med lite nikkelinnhold på 5-6 %. Danner ikke Widmanstättenmønster, men tynne striper kalt neumannlinjer.

Kamacitt

Nikkeljern mineral som finnes i nesten alle meteoritter. 7,5 % nikkelinnhold.

Karbonmeteoritter

Sjeldne steinmeteoritter som blant annet inneholder karbon og komponenter av aminosyrer.

Kondritt

Steinmeteoritt som har kondruler (derav navnet), og er den vanligste meteoritttypen.

Kondruler

Små runde inneslutninger i de fleste steinmeteoritter. De er dannet som dråper tidlig i utviklingen av solsystemet. Vanligvis størrelse fra 0,1 til 5 millimeter. Stammer fra det latinske navnet ”chondrus” som betyr korn eller rundinger.

Meteor

Lysende ”stjerneskudd” på himmelen som er stein som kommer fra verdensrommet.

Meteoroide

Små steinlegemer som er på vandring i vårt eget solsystem.

Meteoritt

Stein fra verdensrommet som er funnet på jorden. Selve navnet ”meteoritt” stammer fra det greske ordet ”meteoron” som betyr ”fenomen på himmelen”.

Neumannlinjer

Tynne striper i jernmeteoritter med nikkelinnhold under 5-6 %. Stripene kommer til syne ved etsning med en blanding av saltpetersyre og alkohol.

Octahedritt

Jernmeteoritt som består for det meste av jern og opptil 16 % nikkel. Den har et trekantet octahedermønster (kubiske krystallsystem).

Olivin

Et grønt silikatmineral med høy andel av magnesium, og som er vanlig bestanddel i steinmeteoritter.

Pallasitt

Stein-jernmeteoritt som kommer fra mantelen av en planet. De har klare vakre olivinkrystaller i seg og er svært ettertraktet og kostbare. Navnet stammer fra en tysk naturforsker med navn Peter Simon Pallas, som i 1755 først studerte denne meteorittypen i Russland.

Plessitt

Jernnikkelmineral som finnes i nesten alle meteoritter.

SNC-meteoritter

Fellesbenevnelse for meteoritter fra Mars. Navnet står for shergotitt, nakhlitt og chassignitt.

Taenitt

Jernnikkelmineral som finnes i nesten alle meteoritter med mellom 27 og 65 % nikkel.

Troilit

Et kobberfarget jernsulfid som finnes i nesten alle meteoritter.

Widmanstättenmønster

Et trekantet (octaheder) mønster som kun finnes i jernmeteoritter. Oppkalt etter Alois Von Widmanstätten som fant dette mønsteret i 1804. Det blir dannet av nikkelinnholdet i mineralene kamacitt og taenitt, samt noe plessitt. Mengden av nikkel avgjør bredden på dette mønsteret. Mønsteret kommer til syne ved etsning med en blanding av saltpetersyre og alkohol. Meteoritt.


Publisert av Steinar Midtskogen 2013-01-01