logo

Dalarna
2018-08-13 01:20:33 UTC

logo

Det norske meteorkameranettverket bygges og drives av Norsk meteornettverk og Solobservatoriet på Harestua med finansiell støtte fra Sparebankstiftelsen DNB. Se kontaktinformasjon for henvendelser.


kart

Kartet til venstre viser peilingene for meteoren. De mørke linjene viser retningene fra observasjonsstedene for meteorens tilsynekomst, og de lyse linjene viser hvor den sist kunne sees. Den hvite pila viser meteorens synlige ferd over terrenget. Klikk på bildet for å visualisere banen i Google Earth.

Plottet under viser meteorens høgde over bakken langs dens bane. Hver røde prikk svarer til hvor banen krysser siktelinjene.
høgde

Meteorens atmosfæriske bane:
Starthøgde: 88,8 km
Slutthøgde: 58,9 km
Startposisjon: 60,278N 15,221E
Sluttposisjon: 60,174N 14,846E
Retning: 241,1°
Fallvinkel: 51,6°


Dette er en automatisk generert rapport.