logo

2020-08-08 23:23:30 UTC

logo

Det norske meteorkameranettverket bygges og drives av Norsk meteornettverk og Solobservatoriet på Harestua med finansiell støtte fra Sparebankstiftelsen DNB. Se kontaktinformasjon for henvendelser.


Denne hendelsen mangler bekreftelse fra andre stasjoner.

Dette er en automatisk generert rapport.