Full klaff med ny kamerastasjon

Natt til 11.november fikk vi full klaff under meteorsvermen Tauridene, flere meteorer er fanget inn av vårt stadig voksende nettverk – hvorav hele 4 er fanget av alle de tre norske kamerastasjonene! Og det på én natt… Siden meteorsvermen er på ingen måte er over og værutsiktene er gode for også natt til 12.11, gleder vi oss til å se fortsettelsen.

2015-11-10 21:27:06 UTC
Den første meteoren natt til 11.nov sett fra kameraet i Kristiansand.

2015-11-10 21:27:06 UTC

Se video av meteoren her.

Krysspeilinger mellom stasjoner er nå blitt vesentlig bedre, med den tredje stasjonen i drift, noe meteorene som kom denne natten viser veldig tydelig. De fleste har ligget sør for østlandet, som gjør at Oslo- og Harestuakameraene har lite nytt å bidra ift. de peilingene som kan gjøres med ett kamera alene. Kamerastasjonen i Kristiansand har derimot bidratt med bilder av spesielt stor verdi når banene til disse meteorene skal beregnes.

Vi kan dermed trygt si at det ble en skikkelig pangstart for den nyeste norske kamerastasjonen, på Møvik fort i Kristiansand. Grundige rapporter for hver hendelse finnes på lenkene under, med film og bilder av alle hendelsene:

Nytt kamera i Kristiansand

Denne uken ble det tredje kameraet i Norsk Meteornettverk plassert ut, denne gangen i Kristiansand, nærmere bestemt på Møvik fort hvor Astronomiforeningen i Agder har sine lokaler. Kameraet er tilsvarende til det som ble bygget på Solobservatoriet på Harestua tidligere i år. Kameraet utenfor Kristiansand ligger betydelig lenger fra de første to kameraene (Oslo og Harestua) som gir et mye bedre utgangspunkt til å peile kommende meteorer over Sør-Norge, Danmark og Sør-Sverige.

Allerede første natta var vi heldige å fange noe lys på himmelen. Ikke en meteor, men et lysglimt som var kraftig nok til å skinne gjennom skyene fra satellitten Iridium 46. Kvaliteten på bildet lover godt for en ny stasjon i vært stadig voksende kameranettverk.

First Light Kristiansand
First Light

Kameraet er bygget av Norsk Meteornettverk og Solobservatoriet på Harestua og med de midlene som ble tildelt Solobservatoriet av Sparebankstiftelsen DNB i 2014.

 

 

Automatiske registreringer

Det har ikke vært så mange nyhetssaker den siste tida, men det betyr ikke at det ikke har skjedd noe, verken på himmelen eller i nettverket. Nettverket er under utvikling og etter at vi fikk to stasjoner, har det vært fokus på å få de tekniske løsningene på plass, spesielt programvareutvikling. Noe baserer seg på programvare fra det danske og svenske nettverket, men mye er også skrevet fra bunnen av.

Når en stasjon oppdager en meteor, sendes data og bilder nå til en sentral tjener som gjør videre beregninger dersom flere stasjoner har registrert samme meteor, og så presenteres dette automatisk på ei ny side. Denne sida er også tilgjengelig fra forsida i menyen under «De siste automatiske registreringene».

Nå som dette ser ut til å fungere godt, kan vi omsider fokusere på å opprette nye stasjoner. Det vil bli 1-2 nye stasjoner nå i høst, som vi vil komme tilbake til.

Kameraet på Harestua kalibrert

Som tidligere omtalt, har vi nå et nytt kamerasystem operativt ved Solobservatoriet på Harestua. Det består av fire kameraer som dekker hver sin del av himmelen. Etter et par iterasjoner med kalibreringer og justeringer, har vi nå et oppsett som gir komplett dekning av himmelen, der vi presist kjenner himmelkoordinatene for hvert punkt i bildene. Det gjør oss også i stand til å reprojisere bildene fra kameraene og sy dem sammen til et enkelt bilde, og lage en timelapse som her:

Vi ser her tidsrommet mellom 17. og 19. april, og vi kan også legge merke til god aktivitet ved Deberitz-teleskopet i forgrunnen som drives av Norsk astronomisk selskap. Originalvideoen har 8K oppløsning.
Fortsett å lese «Kameraet på Harestua kalibrert»

Nytt kamera på Solobservatoriet

Omfattende arbeid har endelig ført fram: et nytt kamera til vårt meteornettverk er installert på Solobservatoriet på Harestua. Noen justeringer og kalibreringer gjenstår, men allerede nå kan vi hente bilder fra kamerastasjonen.

Vi var også maks heldige å få klarvær første natten, og vi har allerede nå fanget en liten meteor på kameraet sammen med vårt kamera i Oslo (voksenlia.net).

Filmene kan sees her: http://norskmeteornettverk.no/bilder/2015/oslo-20150331.mp4 og her: http://norskmeteornettverk.no/bilder/2015/harestua-20150331.mp4

Harestua meteorkamera
Meteor sett fra Harestua
Harestua meteorkamera

Harestua meteorkamera
Harestua meteorkamera