NMN logo

Har du funnet en meteoritt?

Tekst: Morten Bilet og Steinar Midtskogen. Foto: Morten Bilet

I så fall kan denne sjekklista være til hjelp før du eventuelt sender den inn til nærmere undersøkelse:

  • Er den sort eller mørkegrå? – 99 % av ferske steinmeteorittene (kondritter) er svarte eller mørk grå.
  • Er den magnetisk? – de aller fleste både stein og jernmeteoritter er det (ikke akondritter)
  • Ligner den på en rusten klump? Jernmeteoritter er det, men da er den veldig magnetisk.
  • Har den avrundede former, men ikke som rullestein? Det er veldig typisk for steinmeteoritter.
  • Er den tyngre enn annen stein i samme størrelse? De aller fleste er noe tyngre, Jernmeteoritter er mye tyngre.
  • Innvendig: har den metallflak og millimeter store kuler? Steinmeteoritter bør ha det.
Om flere av disse punktene på lista stemmer, bør den undersøkes nærmere av kvalifisert ekspertise, for eksempel:
  • E-post (for vurdering basert på bilder): Morten Bilet, mbgeotop@gmail.com, telefon: 474 15 260
  • Prøver kan leveres på Naturhistorisk museums besøksadresse Sars gate 1, 0562 Oslo: Henvendelse i museumsbutikken.
  • Postadresse: Naturhistorisk museum, Universitetet i Oslo, Boks 1172 Blindern, 0318 Oslo.
Bilder kan også sendes inn til Facebook-gruppa "Har jeg funnet en meteoritt", der en som regel vil få rask tilbakemelding fra eksperter. Ofte kan mye avgjøres av fotografier med god kvalitet. Det er viktig at funn som bekreftes som meteoritter klassifiseres og registreres - både for vitenskapen og for verdien av meteorittene. Funn leveres som til Naturhistorisk museum for undersøkelser, vil om ønskelig leveres tilbake og undersøkelsen koster ingenting.

Hvem eier meteoritter som blir funnet? Dagens lovverk omtaler ikke meteoritter eksplisitt. Marianne Reusch har skrevet en artikkel om eiendomsretten til blant annet meteoritter etter en analyse av rettskildene. Kortversjonen er at finneren kan tilegne seg mindre meteoritter (som lett kan medbringes uten hjelpemidler) under ellers lovlig ferdsel. Slike funn tilfaller i dag ikke Staten, og undersøkelser gjort av f.eks. Naturhistorisk museum tar ikke stilling til eiendomsretten.

Norsk meteornettverk (NMN) arbeider for at Naturistorisk museum, eller tilsvarende nasjonal vitenskapelig institusjon i Norge, får førsteretten til å kjøpe meteoritter fra finnere til nasjonale eller lokale samlinger etter vitenskapelige undersøkelser. Meteoritter kan være verdifulle og vi mener at en slik førsterett vil sikre at finnere gis seriøs og rettferdig behandling samtidig som at meteorittene blir riktig klassifisert og kommer inn under det internasjonale katalogiseringssystemet for meteoritter (The Meteoritical Society). NMN vil også oppmuntre finnere til å vurdere en fri donasjon til offentlige institusjoner eller museer, og dette vil gi finneren en evig takknemlighet og status. Det trenger ikke være et helt funn, men en bit av god kvalitet. Ved større meteorittnedfall kan det bli gjort mange funn, og offentlige samlinger og museer vil da ikke ha interesse av å ha samtlige, men det er viktig at alle funn registreres, også om finneren ønsker å beholde funnet eller selge det i meteorittmarkedet.

Utvalg
Et utvalg av typiske meteoritter. Bemerk den store variasjonen i form og struktur.


Publisert av Steinar Midtskogen 2013-01-01. Oppdatert 2018-01-21.