Stor bolide under perseidenatta

Aktiviteten til meteorsvermen perseidene er på sitt største i disse dager og flere på Østlandet som var oppe i natt for å se meteorene, fikk en flott opplevelse. En stor bolide kom til syne 01:50:39 og lyste opp natta. Den lyste som den klareste fullmåne, var gulgrønn i fargen, noen har også beskrevet den som blå og hvit, og var synlig i 8-9 sekund. Dette var imidlertid ikke en perseide. Over deler av Østlandet syntes den riktignok å komme ut fra Perseus, men det er en tilfeldig perspektiveffekt. Den gikk langsommere og varte mye lenger enn noen perseide, og sett fra andre steder, gikk den i en annen retning enn ut fra Perseus.
Bolide
(Meteoren sett fra Harestua. Klikk på bildet for video. Foto/video: Norsk meteornettverk / Solobservatoriet)

Meteoren er også sett fra Sverige. Foreløpige peilinger tyder på at meteoren gikk fra nordøst mot sørvest og slokna ca. 30 km over Töcksfors ved E18 like over svenskegrensa. Gjennomsnittsfarten var ca. 17,5 km/s. Hastighet og lysstyrke gjør meteoren interessant med tanke på mulig meteornedfall, men den slokna ved 30 km oppe i lufta, mens vi gjerne ser at den lyser helt ned til 20-25 km som ville være en god indikator på at meteoritter kan ha nådd helt ned til bakken. Det vil være interessant om det kommer inn noen rapporter om smell i etterkant (1-3 minutt etter at boliden kunne observeres).
Kart
Høgdeplott

Bolide
(Fra Voksenlia i Oslo. Klikk på bildet for video. Foto/video: Norsk meteornettverk)

Bolide
(Fra Tranby i Lier. Foto: Norsk meteornettverk)

Årets geminider

Maksimum for årets geminider sammenfalt heldigvis med noenlunde klarvær i Oslo. Her følger et lite knippe av de kraftigste meteorene natt til 14. desember. Alle brant helt opp i 50-60 km høgde. En video kan lastes ned her (NB 2560×1920 oppløsning) eller ses på YouTube. Den andre meteoren i videoen er sporadisk, dvs ikke en geminide.
Geminide
(Foto: Steinar Midtskogen / Norsk meteornettverk)
Fortsett å lese «Årets geminider»

Flere ildkuler sist natt

Mange helt sør i landet så ildkula 21:17 i går kveld, men det var også to andre ildkuler av omtrent samme størrelse i løpet av natta, også klokka 17:03 og 01:30. Den første var synlig mot sør-sørøst fra Oslo, den andre mot nord-nordøst fra Nordvestlandet. Ildkulene 21:17 og 01:30 tilhører antakelig meteorsvermen tauridene som er på sitt mest aktive i disse dager, mens ildkula 17:03 synes å ha vært en sporadisk meteor. Tauridene gir ikke så mange meteorer, men til gjengjeld kan de være kraftige.

Ildkulene 17:03 og 01:30 er begge fotografert, men vi har foreløpig bare ett bilde av hver, så det kan ikke gjøres peilinger.
Ildkule
Ildkule 17:03 fotografert fra Oslo. (Foto/video: Steinar Midtskogen / Norsk meteornettverk)

Ildkule
Ildkule 01:30 fotografert fra Breim. (Foto: Runar Sandnes / Norsk meteornettverk)

Perseidene

Den årlige meteorsvermen perseidene er nå på sitt mest aktive og gir mange fine stjerneskudd hver natt dersom det er noenlunde klart. Fullmånen gjør det imidlertid vanskelig å se de svakeste.

Her er et bilde av en perseide tatt 02:17 i natt i Oslo:
Perseide

Perseidene er raske (59 km/s) og brenner umiddelbart opp i øvre del av atmosfæren.

Tauridene

To har meldt til oss at de så ei ildkule på sørhimmelen både 8. og 10. november. De har vært heldige, for sjelden er to såpass kraftige ildkuler synlig på himmelen i løpet av et så kort tidsrom, og sjansen for at en tilfeldigvis ser begge er liten. Men på visse tider av året er slike muligheter større, og det er akkurat dette som er tilfellet her. Under jordas ferd rundt sola passerer vi gjennom områder med kometrester, og dette skaper såkalte meteorsvermer. For tida er meteorsvermen tauridene aktiv (de deles gjerne opp i sørlige og nordlige taurider, men opphavet er det samme). Dette er antakelig fragment som stammer fra Enckes komet. Denne meteorsvermen skaper ikke mange meteorer, men til gjengjeld kan tauridene gi kraftige ildkuler. Ildkulene 8. og 10. november var begge taurider. Hendelsen over Valdres 6. november hadde imidlertid ingenting med tauridene å gjøre. Det kan bestemmes av retningene til ildkulene.
Fortsett å lese «Tauridene»

Ildkule over Skagerrak 8. november 23:51

Det har i natt kommet atskillige observasjoner spesielt fra Oslo-området og Sørlandet om ei kraftig ildkule, grønn i fargen. Et av våre kamera i Oslo har registrert hendelsen 23:51:05. En del av forløpet kan ha vært skjult bak skyer, men vi ser den med et et tydelig grønt skjær og en rest som synes å henge igjen. Klikk på bildet under for video:
Ildkule
(Foto: Steinar Midtskogen / Norsk meteornettverk)
Fortsett å lese «Ildkule over Skagerrak 8. november 23:51»

Perseidene

Vi har akkurat passert toppen for den årlige meteorsvermen perseidene. Denne gir raske, kraftige stjerneskudd og er den svermen som gir flest hvert år, men på grunn av våre lyse sommernetter har vi bare noen få timer hver natt til rådighet til å observere dem. I natt var det klarvær i Oslo, som gav mulighet til å observere flere som lyste godt nok til at vi kan kalle dem ildkuler. Her noen bilder:

Perseide(mot sørvest klokka 04:07)

Perseide(mot sørvest klokka 03:40)

Perseide(mot vest-nordvest klokka 03:52)

Tauridene

Tauridene er en meteorsverm synlig rundt 11. november. Navnet skyldes at meteorene synes å fare ut fra stjernebildet Tyren. Aktiviteten er vanligvis lav, men svermen kan gi svært kraftige stjerneskudd. De heldige eller tålmodige opplevde et eksempel på dette natt til 12. november, mer presist klokka 02:17:21. Da lyste ei kraftig ildkule opp himmelen over Danmark. Ettersom det fins gode bilder av hendelsen og den kunne også ses fra Norge, omtaler vi den her.

Tauride-ildkule fotografert av Paul Christiansen

Bildet over er tatt av Paul Christiansen fra Øst-Jylland mot nordvest. Et kamera i Oslo (Voksenlia) registrerte samme hendelse (bilde, video). En analyse av videoen viser at ildkula kommer til syne i posisjonen alt. 12,3° az. 191,4° og forsvinner i alt. 9,3° az. 189,9°, og varigheten er 1,5 sekund. Anton Norup Sørensen har på sine nettsider stjerneskud.info flere bilder og videoer, og han har ut fra den tilgjengelige informasjonen kunnet lokalisere meteorens bane. Den kom inn i atmosfæren 110 km oppe og nådde ned til 68 km før den brant opp. Gjennomsnittsfarten var 26 km/s.