NMN logo

Om bruk av innhold fra Norsk meteornettverk

Norsk meteornettverk mottar mange henvendelser om bruk av våre bilder, videoer og figurer. Nettverket drives på dugnad og vi ønsker å formidle informasjon og kunnskap. Vi setter derfor i utgangspunktet pris på at innhold fra våre nettsider videreformidles, men vi har satt noen kjøreregler for at innholdet skal nå flest mulig. Vi har forståelse for at meteorhendelser kan ha stor lokal interesse og at spesielt lokalaviser derfor ønsker å lage artikler som krever abonnement, men vi må understreke at vårt mål er å formidle informasjon og nettvirket drives i stor grad med privatpersoners arbeid og midler. Derfor gir vi et valg av to ulike tillatelser til bruk og publisering:

ÅPEN PUBLISERING

Det gis herved en generell ikke-eksklusiv tillatelse uten vederlag til bruk og publisering av bilder, video og figurer på nettsider og i artikler som er åpne og tilgjengelige og ikke bak betalingsmur. Bilder og video skal i alle tilfeller krediteres Norsk meteornettverk, eventuelt også eier av kamera dersom dette står spesielt oppført på våre sider ved bilde eller video. Dette gjelder også videoer, bilder og figurer som er publisert i Norsk meteornettverk sine sosiale medier-kanaler.

BETALINGSMUR ("pluss"-saker og liknende)

Det gis en ikke-eksklusiv tillatelse til bruk av bilder, video og figurer fra Norsk meteornettverk mot betaling, dersom disse publiseres bak betalingsmur eller på annet vis er kun tilgjengelig for abonnenter av den aktuelle side/plattform. Samme tillatelse vil også gjelde for nyhetsbyrå som ikke kan pålegge sine kunder å publisere åpent. Tillatelsen må avklares før publisering og forespørsel gjøres til en av Norsk meteornettverks pressekontakter og vil gjelde for bruk av innhold som kan knyttes til en enkel hendelse. Se lenke for kontaktinfo nederst på denne sida.

Betaling blir etter følgende satser:
Bilder/figurer: kr. 500
Bilder/figurer og video: kr. 2000
Vi sender faktura.

Betalingen gir en ikke-eksklusiv tillatelse til den aktuelle redaksjon å bruke materialet på sin nettside/plattformer. Dersom flere redaksjoner innenfor samme konsern ønsker å benytte seg av bildene, må disse også innhente tillatelser separat.

Se egen side for kontaktinformasjon.


Foto: Norsk meteornettverk. En kraftig meteor lyser opp himmelen over Oslo.

Sist oppdatert 2021-12-15 av Steinar Midtskogen