NMN logo

Kontaktinformasjon

Pressekontakter: Tor E. Aslesen, taslesen@gmail.com, telefon: 416 66 273
(pressekontakt for Norsk astronomisk selskap)

Steinar Midtskogen, steinar@norskmeteornettverk.no, telefon: 917 24 358
(kameraansvarlig og nettredaktør for Norsk meteornettverk)

Vegard Lundby Rekaa, vegard@rekaa.no, telefon: 930 24 034


Leder:Elen Roaldset, elen.roaldset@nhm.uio.no, telefon: 916 28 852
(professor, Naturhistorisk museum)

Kontakt, meteorittgruppa:Morten Bilet, mbgeotop@gmail.com, telefon: 474 15 260

Kontakter, kameragruppa:Steinar Midtskogen, steinar@norskmeteornettverk.no, telefon: 917 24 358

Arne Danielsen, arne@soleskogobservatory.com, telefon: 901 97 799

Runar Sandnes, post@runarsandnes.com, telefon: 934 41 208

Rådgiver:Hans E. Amundsen, ha@epx.no, telefon: 900 43 976
(geolog/astrobiolog)

Nettsideansvarlig:Steinar Midtskogen, steinar@norskmeteornettverk.no, telefon: 917 24 358


Meteorittfunn

Kan du ha funnet en meteoritt? Les mer på denne sida.

Meld fra om ildkule

Har du sett et kraftig stjerneskudd, også kalt ildkule? Da kan du lese mer og melde fra på denne sida.
Publisert av Steinar Midtskogen 2013-03-09