logo

Ullensvang herad
2015-04-02 21:41:06 UTC

logo

Det norske meteorkameranettverket bygges og drives av Norsk meteornettverk og Solobservatoriet på Harestua med finansiell støtte fra Sparebankstiftelsen DNB. Se kontaktinformasjon for henvendelser.


kart

Kartet til venstre viser peilingene for meteoren. De mørke linjene viser retningene fra observasjonsstedene for meteorens tilsynekomst, og de lyse linjene viser hvor den sist kunne sees. Den hvite pila viser meteorens synlige ferd over terrenget. Klikk på bildet for å visualisere banen i Google Earth.

Plottet under viser meteorens høgde over bakken langs dens bane. Hver røde prikk svarer til hvor banen krysser siktelinjene.
høgde

Meteorens atmosfæriske bane:
Starthøgde: 77,6 km
Slutthøgde: 57,1 km
Startposisjon: 60,085N 6,787E
Sluttposisjon: 60,386N 6,876E
Retning: 8,3°
Fallvinkel: 31,2°
Inngangshastighet: 21,3 km/s
Radiantens rektascensjon: 10:18 (154,6°)
Radiantens deklinasjon: -3,5°
Meteorsverm: sporadisk
Meteoroidens baneelement:
Perihelavstand: 0,892 AU
Eksentrisitet: 1,033
Inklinasjon: 5,9°
Knutelengde: 192,6°
Perihelargument: 38,0°
Midlere anomali: -0,2°
Epoke: 2015 APR 02

Plottet til høgre viser meteoridens bane i solsystemet. Grønn del av banen ligger over ekliptikken og rød del under.

bane
posisjon hastighet

Voksenlia (OSL) cam2

gnomonisk
Videoer: Gnomonisk
Gnomonisk med koordinater
Original
Original med koordinater
Bilder: Gnomonisk
Gnomonisk, koordinater
Original
Original med koordinater
Original med maske
Tekstfiler: Deteksjon
Observasjon
Koordinater
Original til gnonomisk projeksjon
Gnonomisk til ekvirektangulær projeksjon
Korrigert gnonomisk til ekvirektangulær projeksjon

Solobservatoriet (HAR) cam1

gnomonisk
Videoer: Gnomonisk
Gnomonisk med koordinater
Original
Original med koordinater
Bilder: Gnomonisk
Gnomonisk, koordinater
Ukorrigert gnomonisk med koordinater
Gnomonisk med annotering
Ukorrigert gnomonisk med annotering
Original
Original med koordinater
Original med maske
Tekstfiler: Deteksjon
Observasjon
Original til ekvirektangulær projeksjon
Original til gnonomisk projeksjon
Gnonomisk til ekvirektangulær projeksjon
Korrigert gnonomisk til ekvirektangulær projeksjon

Dette er en automatisk generert rapport.