NMN logo

Om Norsk meteornettverk

Norsk meteornettverk holdt stiftelsesmøte på geologisk museum i Oslo 9. mars 2013. Til stede var:

Formålet med møtet var å etablere statutter og roller, og diskutere virkemidler. Møtet vedtok følgende:

Formål

Virkemidler

Se egen side for roller og kontaktinformasjon.


Publisert av Steinar Midtskogen 2013-04-28