NMN logo

Sponsorer og støttespillere

Norsk meteornettverk utvikles og drives på dugnad av privatpersoner, men flere sponsorer og støttespillere har vært helt avgjørende for å bygge opp kameranettverket:


Se egen side for kontaktinformasjon.


Sist oppdatert 2021-12-15 av Steinar Midtskogen