De siste registreringene

Denne sida oppdateres forløpende med de siste registreringene fra kameranettverket. Nettverket er et samarbeid mellom Norsk meteornettverk og Solobservatoriet/Tycho Brahe-instituttet og har finansiell støtte fra Sparebankstiftelsen DNB. I tabellen under er hendelser som er registrert på bare én stasjon, markert med grått. For slike registreringer kan det ikke utføres peilinger, og ofte kan det være feilregistreringer på grunn av flytrafikk, fugler eller annet. Var meteoren synlig under 40 km høgde, er hendelsen markert med rødt. Rapportene dukker normalt opp innen en halvtime etter en hendelse. Veldig svake stjerneskudd eller kortvarige (under ett sekund) registreres som regel ikke.

Alle klokkeslett er oppgitt i UTC. Det må legges til én time for å få norsk normaltid eller to timer for å få norsk sommertid. Klikk på et tidspunkt for å få en rapport med bilder, beregninger, kart, kurver og data så langt dette har latt seg generere, eller rull ned under tabellen for å laste inn rapportene i kronologisk rekkefølge.

Dersom du så en meteor som er registrert her, kan du også melde din observasjon gjennom vårt skjema. Har du bilde eller video av meteoren, ta gjerne kontakt på e-post! Nye observasjoner kan føre til at vi kan få mer presise resultat.

De aller fleste meteorer går i oppløsning langt oppe i atmosfæren. Bare i noen få tilfelle når noe helt ned til bakken som meteoritter, som biter fra noen gram til noen kilo. Vi regner med at dette skjer mellom 5-10 ganger i året i Norge, og de fleste av disse hendelsene forløper uten at noen registrerer det på grunn av dagslys eller skydekke.

Merk at rapportene under er automatisk genererte og nøyaktigheten kan være variabel. De viser ikke eventuelle nedfallsområder. En noenlunde presis bestemmelse av et nedfallsområde krever innhenting av meteorologiske data og manuell kontroll av registreringene.

Meteor
2021
oktober
22. 07:13:05
(larvik)

22. 04:39:07
Värmlands län

22. 02:37:47
(gran)

21. 20:19:56
(harestua)

21. 20:19:21
(voksenlia)

21. 20:05:14
(voksenlia)

21. 19:09:09
(voksenlia)

21. 18:54:18
(voksenlia)

21. 18:45:55
(harestua)

21. 18:36:55
(larvik)

21. 18:04:43
(larvik)

21. 17:58:49
(voksenlia)

21. 17:19:59
(harestua)

21. 17:11:55
(larvik)

21. 14:12:02
(harestua)

21. 14:08:23
(voksenlia)

21. 13:34:30
(larvik)

21. 13:27:22
(harestua)

21. 12:57:52
Åre kommun

21. 09:07:32
(voksenlia)

21. 09:05:04
(larvik)

21. 08:18:04
(larvik)

21. 06:25:21
(sorreisa)

21. 05:09:19

21. 04:47:57
(trondheim)

21. 04:47:40
(trondheim)

21. 04:42:52
(voksenlia)

21. 04:33:55
(trondheim)

21. 02:42:27
(kristiansand)

21. 00:08:16
(kristiansand)

20. 21:25:04
(harestua)

20. 21:24:25
(harestua)

20. 20:18:55
(larvik)

20. 19:25:24
(voksenlia)

20. 19:25:02
(gran)

20. 19:23:37
(voksenlia)

20. 19:14:35
Treungen

20. 19:14:32
Treungen

20. 19:00:39
(voksenlia)

20. 18:58:57
(voksenlia)

20. 18:25:01
(voksenlia)

20. 18:15:54
(larvik)

20. 17:32:36
(gran)

20. 17:15:48
(larvik)

20. 01:39:50
(gran)

19. 23:00:29
(gran)

19. 22:47:04
(trondheim)

19. 22:46:52
(trondheim)

19. 20:57:29
(trondheim)

19. 19:18:19
(gran)

19. 19:06:09
(trondheim)

19. 18:36:32
(trondheim)

19. 18:18:02
(sorreisa)

19. 18:00:31
(trondheim)

19. 17:13:33
(trondheim)

19. 09:49:38
(sorreisa)

19. 09:30:42
(sorreisa)

19. 09:23:46
(sorreisa)

19. 05:01:23
(voksenlia)

19. 05:00:53
(voksenlia)

19. 04:43:30
(gran)

19. 04:06:23
(ALISO, sorreisa)

19. 03:29:51
(gran)

19. 03:28:15
(gran)

19. 03:22:04
(gran)

19. 03:21:16
(gran)

19. 03:06:55
(gran)

19. 02:34:44
(voksenlia)

19. 00:10:14
Narvik

18. 22:54:31
(sorreisa)

18. 22:36:56
(sorreisa)

18. 21:59:13
(voksenlia)

18. 21:37:56
(voksenlia)

18. 21:32:50
Kinn

18. 20:55:57
(sorreisa)

18. 19:26:40
Aurskog-Høland

18. 19:24:16
(trondheim)

18. 18:25:48
(trondheim)

18. 17:47:02
(sorreisa)

18. 17:10:39
(sorreisa)

18. 16:35:03
(sorreisa)

18. 11:20:19
(harestua)

18. 08:13:06
(voksenlia)

18. 05:13:10
(voksenlia)

18. 04:57:55
(voksenlia)

18. 03:35:02
(larvik)

18. 02:41:13
(voksenlia)

18. 02:16:25
(voksenlia)

18. 02:01:15
(voksenlia)

18. 02:00:44
(gran)

18. 01:59:15
(voksenlia)

18. 01:54:23
Sør-Aurdal

18. 01:52:17
(voksenlia)

18. 01:43:49
(voksenlia)

18. 01:29:18
(voksenlia)

18. 01:11:54
(voksenlia)

18. 01:08:42
(gran)

18. 01:02:21
Askvoll

18. 00:09:57
(voksenlia)

18. 00:02:12
Kristinehamns kommun

17. 22:38:32
(trondheim)

17. 20:35:58
(harestua)

17. 20:35:31
(harestua)

17. 19:55:49
(larvik)

17. 19:30:45
(sorreisa)

17. 19:22:04
(voksenlia)

17. 19:12:39
Västra Götalands län

17. 18:18:44
(voksenlia)

17. 17:40:05
(voksenlia)

17. 17:27:27
(larvik)

17. 15:14:54
(voksenlia)

17. 15:12:36
(voksenlia)

17. 10:28:57
(voksenlia)

17. 07:26:13
(trondheim)

17. 07:10:44
(voksenlia)

17. 05:09:02
(voksenlia)

17. 05:06:10
(voksenlia)

17. 03:45:57
(orsta)

17. 02:42:47
(voksenlia)

17. 02:21:15
(voksenlia)

17. 02:09:59
(voksenlia)

17. 01:11:25
(larvik)

17. 01:08:50
(voksenlia)

17. 01:05:08
(larvik)

17. 00:24:03
(HBRG)

17. 00:24:02
Innlandet

17. 00:24:01
Oppdal

16. 23:59:37
Boxholms kommun

16. 23:51:25
(gran)

16. 23:45:08
Vestre Toten

16. 23:45:04
Innlandet

16. 23:45:03
Innlandet

16. 22:50:46
(voksenlia)

16. 22:09:46
(gran)

16. 21:59:16

16. 21:59:15

16. 21:40:54
(trondheim)

16. 20:49:57
(KLH)

16. 20:49:56
Lilla Edets kommun

16. 19:23:28
(voksenlia)

16. 19:17:19
(voksenlia)

16. 18:39:07
(voksenlia)

16. 18:31:09
(voksenlia)

16. 18:29:05
(voksenlia)

16. 18:19:10

16. 18:02:07
(voksenlia)

16. 17:55:25
(harestua)

16. 09:51:31
(sorreisa)

16. 08:32:45
(sorreisa)

16. 08:10:08
(sorreisa)

16. 06:42:40
(sorreisa)

16. 05:02:03
(larvik)

16. 05:01:59
(larvik)

16. 04:50:33
(larvik)

16. 04:48:55
(larvik)

16. 03:56:14
(larvik)

16. 03:28:32
Härjedalens kommun

16. 03:22:18
(larvik)

16. 03:09:13
(voksenlia)

16. 02:25:55
(larvik)

16. 02:21:44
(larvik)

16. 02:19:06
(larvik)

16. 02:08:22
(larvik)

16. 01:01:41
(larvik)

15. 22:03:12
Innlandet

15. 20:46:43
(trondheim)

15. 20:40:04
(voksenlia)

15. 19:42:01
(harestua)

15. 19:37:13
(voksenlia)

15. 19:36:43
(voksenlia)

15. 18:34:24
(sorreisa)

15. 18:01:03
(voksenlia)

15. 17:56:43
(kristiansand)

15. 17:46:08
(larvik)

15. 17:37:41
(voksenlia)

15. 17:35:52
(harestua)

15. 17:04:32
(voksenlia)

15. 11:02:45
(sorreisa)

15. 10:57:03
(sorreisa)

15. 09:10:30
(voksenlia)

15. 08:39:43
(trondheim)

15. 07:05:40
(larvik)

15. 07:00:14
(harestua)

15. 06:22:20
(harestua)

15. 02:49:52
(voksenlia)

15. 02:34:12
(sorreisa)

15. 02:34:10
(sorreisa)

15. 02:13:08
(voksenlia)

15. 01:38:08
(larvik)

15. 01:31:26
(voksenlia)

15. 00:57:34
(larvik)

14. 22:22:13
(skibotn)

14. 21:15:44
(harestua)

14. 18:35:34
(larvik)

14. 18:35:23
(voksenlia)

14. 17:23:31
(larvik)

14. 17:12:43
(trondheim)

14. 17:12:21
(trondheim)

14. 12:56:49
(sorreisa)

14. 12:17:58
(skibotn)

13. 04:23:49
(trondheim)

13. 01:36:20
(harestua)

13. 00:22:22
(gran)

13. 00:16:03
Innlandet

13. 00:04:36
Umeå kommun

12. 20:39:42
Grue

12. 04:24:14

12. 04:24:12

12. 03:47:29
(larvik)

12. 02:45:59
Sjælland

12. 01:52:03
Sandvikens kommun

12. 01:52:02
(BOR)

12. 01:12:16
(larvik)

11. 23:09:47
(larvik)

11. 21:53:54
(kristiansand)

11. 20:54:39
(voksenlia)

11. 20:41:07
Sigdal

11. 20:40:28
(gran)

11. 19:59:53
Hol

11. 04:12:56

11. 03:46:02
(larvik)

11. 02:41:35
Årjängs kommun

11. 02:40:57
(gran)

10. 21:31:12
(larvik)

10. 17:57:18
(trondheim)

09. 22:18:03
(larvik)

08. 18:23:55
(sorreisa)

08. 02:05:02
(sorreisa)

07. 00:07:49
Sjælland

06. 23:03:14
(larvik)

06. 23:01:39
(gran)

06. 22:10:10
(larvik)

05. 17:48:59
(gran)

05. 17:48:04
(gran)

05. 00:12:34
(sorreisa)

04. 21:39:38
(sorreisa)

04. 21:36:03
Kiruna kommun

04. 20:53:39
(sorreisa)

04. 20:47:37
(sorreisa)

04. 20:14:08
Guovdageaidnu

04. 20:04:46
(sorreisa)

04. 18:28:47
Kiruna kommun

02. 21:22:28
(gran)

02. 19:06:51
(larvik)

02. 01:59:27
(orsta)

02. 01:25:42
(sorreisa)

01. 03:38:55
(sorreisa)

september
30. 21:07:39
(sorreisa)

30. 19:43:28
(sorreisa)

30. 19:39:09
(sorreisa)

30. 11:37:21
(sorreisa)

30. 02:05:41

29. 23:54:07
(sorreisa)

29. 23:48:24
(sorreisa)

29. 22:08:01
(sorreisa)

29. 10:14:28
(kristiansand)

28. 23:43:35
Kiruna kommun

28. 23:16:43
(orsta)

28. 23:04:36
Lapin aluehallintovirasto

28. 22:07:20
(sorreisa, voksenlia2)

28. 20:50:53
(sorreisa)

28. 18:26:08
(sorreisa)

28. 17:56:19
(skibotn)

28. 16:02:41
(larvik)

28. 00:41:41
Gällivare kommun

27. 20:38:00
(sorreisa)

26. 03:39:56
(larvik)

26. 02:14:07
(larvik)

26. 02:12:40
(larvik)

26. 02:10:26
(larvik)

26. 01:06:47
Stockholms län

26. 00:38:49
Härjedalens kommun

25. 18:28:19
(ALISO, sorreisa)

25. 03:21:20
(larvik)

25. 02:45:19
(larvik)

25. 00:53:10
(larvik)

25. 00:34:27
(HOB, larvik)

25. 00:25:05
(voksenlia)

25. 00:23:18
(larvik)

24. 23:59:25
(larvik)

24. 21:25:10
(larvik)

24. 20:37:16
(larvik)

24. 20:27:53
Trøndelag

24. 20:16:24
Viken

23. 20:17:42
(larvik)

23. 19:50:09
Nordjylland

22. 20:47:15
(sorreisa)

18. 01:53:03
(trondheim)

17. 22:23:03
(trondheim)

17. 22:04:41
(trondheim)

17. 21:34:45
(trondheim)

17. 21:26:49
(sorreisa)

16. 01:54:45
(skibotn)

16. 01:25:40
Nordreisa

16. 01:12:00
Arvidsjaurs kommun

15. 21:58:11
(skibotn)

15. 21:31:07
(sorreisa)

15. 20:25:21
(trondheim)

15. 19:37:13
(sorreisa)

15. 19:04:57
Storfjord

14. 23:25:29
(larvik)

14. 22:41:27
(sorreisa)

14. 21:41:33
(larvik)

14. 20:33:58
(kristiansand)

14. 20:15:00

14. 20:14:59

14. 02:01:09
(voksenlia)

14. 02:00:37
(voksenlia)

14. 01:59:12
Innlandet

14. 01:57:54
(gran)

14. 00:58:05

14. 00:58:03
(larvik)

14. 00:47:17
Filipstads kommun

14. 00:44:01
(kristiansand)

13. 18:56:32
(larvik)

11. 23:32:14
Evenes

11. 22:38:16

11. 22:38:14

11. 22:16:23
(sorreisa)

11. 22:16:12

10. 22:15:37
(harestua)

10. 22:02:21
Troms og Finnmark

10. 21:07:30
(skibotn)

10. 01:49:08
Troms og Finnmark

10. 01:00:23
(sorreisa)

09. 22:37:16
(trondheim)

09. 20:38:25
(CPH, SIL, kristiansand, voksenlia)

09. 20:34:51
(larvik)

09. 20:10:10
(BOR, HBRG, UAA, larvik)

08. 23:51:12
Västernorrlands län

08. 23:48:51
(larvik)

08. 23:27:32
(larvik)

08. 22:41:42
Balsfjord

08. 22:41:41
Balsfjord

08. 22:34:19
(skibotn)

08. 22:03:33
Itä-Suomen aluehallintovirasto

08. 21:38:17
(harestua)

08. 20:53:16
(larvik)

08. 20:44:54
(larvik)

08. 20:32:28
(harestua)

08. 20:22:40
(sorreisa)

08. 20:22:31
Viken

08. 20:07:04
Nordjylland

08. 20:07:03
(KLH)

08. 01:05:39
Tokke

08. 00:22:45
Borås kommun

07. 22:45:16
(larvik)

07. 22:25:57
(larvik)

07. 21:39:15
(larvik)

06. 21:51:01

06. 01:41:06
Viken

06. 01:08:51
(larvik)

06. 01:08:49
(larvik)

05. 23:08:49
(larvik)

05. 22:50:42
(kristiansand)

05. 21:05:24
Viken

05. 21:04:59
(gran)

05. 20:25:04
(kristiansand)

04. 22:00:10
(trondheim)

04. 21:50:17
(trondheim)

03. 19:53:51
(kristiansand)

03. 03:14:06
(larvik)

03. 02:37:47

03. 01:43:32
(larvik)

03. 00:34:54
Danmark

03. 00:16:16

02. 23:41:10
(larvik)

02. 19:41:03
(kristiansand)

02. 19:40:38
(gran)

02. 19:39:46
(gran)

01. 20:39:09
(larvik)

august
31. 23:40:45
(kristiansand)

31. 23:11:29

31. 22:29:04
(kristiansand)

31. 22:29:03
Agder

31. 22:08:14
Danmark

31. 21:57:50
(larvik)

31. 21:51:08
Brønderslev

31. 21:43:35
Danmark

31. 21:34:20
(harestua)

31. 21:22:58
(larvik)

31. 21:22:30
(HOB, larvik)

31. 21:20:52
(HOB, larvik)

31. 21:04:57
(larvik)

31. 19:40:48
(larvik)

31. 01:42:26

31. 01:13:56
Nordjylland

31. 00:48:06
(larvik)

30. 20:42:07
(gran)

30. 19:32:47

30. 19:32:45

30. 00:25:24
(larvik)

29. 23:36:16
(larvik)

29. 21:24:00
(larvik)

29. 20:44:41
Midtjylland

28. 23:33:11
(sorreisa)

28. 22:46:23
(sorreisa)

28. 21:21:12
(sorreisa)

28. 01:11:20
(trondheim)

27. 23:32:00
(trondheim)

27. 22:15:25
(trondheim)

27. 21:36:00
(trondheim)

27. 21:32:29
Tolga

27. 20:15:06
(trondheim)

27. 20:15:05
Innlandet

27. 01:18:34
(kristiansand)

27. 00:50:16
(larvik)

26. 23:50:33
(sorreisa)

26. 23:50:32

26. 23:38:30
Senja

26. 21:36:22

26. 21:05:03
Nordreisa

26. 21:05:02
(sorreisa)

26. 20:50:08
Møre og Romsdal

26. 16:02:29
(kristiansand)

26. 02:39:44
Viken

26. 02:39:24
(gran)

26. 02:38:33
(gran)

26. 01:14:07
(harestua)

26. 00:07:02
(gran)

25. 23:07:56
(larvik)

25. 22:42:54
Storfjord

25. 21:10:42
Tromsø

25. 20:44:32
(voksenlia)

25. 20:44:12
(gran)

25. 20:07:21
(larvik)

24. 00:57:40
(kristiansand)

24. 00:56:42
(kristiansand)

24. 00:11:10
(larvik)

23. 23:20:30
(orsta)

23. 20:30:16
Sel

23. 20:29:07
(gran)

23. 20:23:29
(HOB, larvik)

22. 22:15:10
(voksenlia)

22. 22:01:04
(larvik)

22. 22:00:07
(larvik)

22. 21:12:47
(larvik)

22. 20:54:39
(orsta)

22. 20:51:09
(orsta)

22. 01:57:21
(kristiansand)

21. 23:09:37
(orsta)

21. 22:51:15
Karlby Strandvej

21. 21:29:58
(larvik)

21. 20:12:10
(larvik)

21. 01:30:21
Danmark

20. 21:56:43
Oslo

20. 21:56:24
(gran)

20. 01:47:18
(larvik)

20. 00:28:14
(larvik)

19. 23:18:22
(larvik)

19. 22:51:09
(larvik)

19. 22:12:31
ᑭᕙᓪᓕᖅ Kivalliq Region

19. 21:13:09
(trondheim)

19. 20:25:32
Midtjylland

19. 01:03:43

19. 00:41:26

18. 22:52:35
Innlandet

18. 22:52:34
Innlandet

18. 21:42:08
(KLH, SIL, larvik)

18. 02:10:07
(larvik)

18. 01:57:15
Ullensvang

18. 00:30:00
(larvik)

17. 23:08:13
(voksenlia)

17. 23:06:24
Viken

17. 23:06:07
(gran)

17. 23:05:17
(gran)

17. 23:00:12

17. 21:50:17
(larvik)

17. 21:27:52
(larvik)

17. 21:02:19
(larvik)

16. 23:29:16
Viken

16. 01:17:12
Agder

15. 22:14:23
(larvik)

15. 22:09:47
(larvik)

15. 20:25:29
(larvik)

14. 23:35:09
Danmark

14. 22:08:23
(KLH, larvik)

14. 21:02:25
(larvik)

14. 02:27:46
(larvik)

14. 01:59:33
Agder

14. 01:48:48
Tjörns kommun

14. 01:22:55
Kristiansand

14. 01:18:29
Vestfold og Telemark

14. 01:16:04
Danmark

14. 00:55:31
Nordjylland

14. 00:29:46
Ödeshögs kommun

14. 00:27:10
Vestfold og Telemark

14. 00:25:38
Danmark

14. 00:14:48
Nordjylland

14. 00:14:47
(KLH)

13. 23:35:32
Danmark

13. 23:28:36
Midtjylland

13. 23:27:27
Växjö kommun

13. 23:25:54
Hjartdal

13. 23:25:53
(larvik)

13. 23:01:03
Danmark

13. 22:43:59
(larvik)

13. 22:25:56
Danmark

13. 22:23:32
Agder

13. 22:15:22
Västra Götalands län

13. 22:13:16
(KLH, larvik)

13. 22:13:15
(larvik)

13. 21:30:27
(larvik)

13. 20:57:49
(larvik)

13. 20:49:22
Agder

13. 20:48:03
(KLH, larvik)

13. 20:46:52
Trælundvej

13. 01:03:15
Karmøy

13. 00:24:04
Frøya

12. 00:24:24

12. 00:06:39
Rogaland

11. 23:56:24

11. 23:15:00
(trondheim)

11. 23:14:26
(harestua)

11. 23:14:22

11. 22:48:59
(KLH, larvik)

11. 22:37:51
(trondheim)

11. 22:35:47
Viken

11. 22:35:46
Viken

11. 22:04:57
(trondheim)

11. 21:51:03
(trondheim)

11. 21:50:26
(trondheim)

11. 21:44:13
Borlänge kommun

11. 21:24:29
Länsi- ja Sisä-Suomen aluehallintovirasto

11. 21:09:43
Vestfold og Telemark

11. 21:09:42
Vestfold og Telemark

11. 01:20:43
(kristiansand)

11. 01:11:09
Tinn

11. 01:11:08
Rollag

11. 00:55:44
(voksenlia)

11. 00:54:37
Vestfold og Telemark

11. 00:54:35
Bærum

11. 00:54:21
(gran)

10. 23:27:48
(larvik)

10. 15:21:41
(kristiansand)

10. 00:20:28
(larvik)

09. 01:34:58
(larvik)

09. 00:12:19
Danmark

09. 00:10:36

08. 23:21:41
(larvik)

08. 22:38:32
Kvinnherad

08. 22:38:31
Ullensvang

08. 22:34:54
Rogaland

07. 22:36:04
(larvik)

07. 22:06:19
Danmark

07. 22:01:41

07. 21:14:05
Herlev Kommune

06. 23:19:57
(trondheim)

06. 01:19:59
(harestua)

05. 23:33:40
(trondheim)

05. 23:06:14
(trondheim)

05. 22:47:02
(trondheim)

05. 22:43:41
(trondheim)

05. 21:41:11
(gran)

05. 21:05:25
Nannestad

05. 21:05:23
Nannestad

05. 00:20:05
(trondheim)

05. 00:19:38
(trondheim)

04. 23:44:34
Strömstads kommun

04. 23:41:28

04. 23:41:27

04. 23:03:40
(larvik)

04. 21:56:38
(larvik)

04. 21:04:49
(larvik)

03. 23:48:03
Sigdal

03. 23:48:02
Sigdal

03. 23:47:52
(gran)

03. 23:47:04
(gran)

03. 22:08:47
(kristiansand)

03. 00:15:51
(kristiansand)

02. 22:33:18
(orsta)

02. 21:20:35
(kristiansand)

02. 21:20:34
Vestland

01. 21:23:22
(kristiansand)

juli
30. 21:33:34
(larvik)

29. 23:55:15
(larvik)

29. 00:20:59
(larvik)

25. 23:45:20
Viken

25. 23:45:13
Seljord

24. 23:08:49
Lier

24. 21:56:15
Hjørring

23. 22:31:33

21. 22:44:41
(kristiansand)

20. 23:49:20
Danmark

20. 23:40:32
(larvik)

19. 23:32:41
(larvik)

19. 22:06:58
(larvik)

18. 21:07:19
(larvik)

17. 23:35:07
Modum

16. 23:57:16
Västra Götalands län

16. 23:42:49
(kristiansand)

16. 00:29:25
Norddjurs Kommune

14. 22:52:50
Vinje

12. 23:13:12
(larvik)

12. 22:43:08
(larvik)

12. 22:40:54
Lunner

09. 22:28:29
(larvik)

03. 00:43:20
(larvik)

juni
24. 22:20:17
(kristiansand)

15. 22:21:57
(larvik)

14. 22:41:10
Rogaland

13. 23:42:43
(larvik)

12. 23:42:28
(larvik)

12. 21:12:59

10. 23:20:47
(larvik)

06. 23:09:33
(harestua)

02. 01:13:14

mai
30. 23:42:47
(larvik)

30. 23:02:19
(larvik)

30. 00:36:53
(larvik)

30. 00:36:52
(larvik)

29. 20:50:02
Agder

28. 00:51:00
(larvik)

27. 23:29:15
(larvik)

21. 23:18:49
(HBRG, UAA, harestua)

19. 22:34:09
(larvik)

19. 22:12:42
(larvik)

19. 22:10:49
(larvik)

19. 21:57:07
(larvik)

17. 23:53:23
(larvik)

11. 22:59:53
(trondheim)

11. 22:15:32
(orsta)

09. 23:21:15
(trondheim)

08. 01:10:21
Innlandet

07. 22:40:43
(larvik)

07. 21:56:10
Filipstads kommun

07. 20:43:32
(kristiansand)

07. 06:39:44
(sorreisa)

07. 00:31:43
(gran)

07. 00:31:16
Viken

07. 00:31:15
Viken

07. 00:16:03
Oppdal

06. 22:39:00
(trondheim)

03. 23:39:16
(voksenlia)

03. 23:39:15
Vestland

03. 22:27:19
(larvik)

03. 20:42:48
(larvik)

april
30. 23:46:45
(kristiansand)

29. 23:57:41
Innlandet

29. 20:03:41
(larvik)

28. 23:36:28
(trondheim)

28. 14:59:01
(trondheim)

28. 01:15:38
(larvik)

28. 01:01:00
(larvik)

28. 01:00:09
(larvik)

27. 01:53:41
(larvik)

26. 00:40:26
Sandnes

25. 23:08:38
(larvik)

25. 21:48:24
(kristiansand)

24. 23:53:30

24. 23:53:29
(larvik)

24. 22:56:11
(larvik)

24. 21:17:16
Balsfjord

24. 21:17:15
Balsfjord

24. 21:08:41
(trondheim)

24. 20:00:38
(kristiansand)

24. 01:55:16
Danmark

24. 00:49:59
(larvik)

23. 21:15:27
(larvik)

23. 21:07:14
(BOR, HBRG, UAA, UPP, VARF, larvik)

23. 20:19:20

23. 05:52:52
(gran)

23. 00:34:51
Sandefjord

23. 00:34:50
Sandefjord

23. 00:25:57
(larvik)

23. 00:21:50
(larvik)

23. 00:17:01
Lillestrøm

23. 00:17:00
Lillestrøm

23. 00:06:08
Aremark

23. 00:02:20
(skibotn)

22. 23:59:52
Lysekils kommun

22. 23:51:20
Nynäshamns kommun

22. 22:59:54
(harestua)

22. 22:59:52
Stranda

22. 22:44:40
(trondheim)

22. 22:37:35
Innlandet

22. 22:37:34
Innlandet

22. 22:37:16
Nord-Odal

22. 22:37:14
Torsby kommun

22. 22:30:57

22. 22:06:32
(sorreisa)

22. 21:54:40
(orsta)

22. 21:45:06
(gran)

22. 20:40:14
(sorreisa)

22. 20:13:50
(voksenlia)

22. 20:11:37
(larvik)

22. 18:11:34
(trondheim)

22. 17:11:57
(voksenlia)

22. 15:20:46
(sorreisa)

22. 13:42:51
(sorreisa)

22. 13:42:50
(sorreisa)

22. 09:33:19
(larvik)

22. 07:59:03
(harestua)

22. 04:37:16
(larvik)

22. 04:30:55
(larvik)

22. 02:30:46
Vestland

22. 02:30:45
Vestland

22. 01:05:45
(larvik)

22. 00:50:55
(larvik)

22. 00:46:35
(larvik)

22. 00:07:32
(larvik)

21. 23:47:02
(larvik)

21. 22:45:12
Danmark

21. 22:42:28
(larvik)

21. 22:02:06
(HAS, larvik)

21. 21:40:23
(larvik)

21. 21:02:43

21. 21:02:42

21. 16:15:56
(trondheim)

20. 23:19:07
Vestfold og Telemark

20. 21:28:54
(skibotn)

20. 21:27:51
Kiruna kommun

20. 00:58:25
Syddanmark

19. 23:26:41
(trondheim)

19. 23:18:26
(gran)

19. 23:17:54
Oslo

19. 22:35:17
Trøndelag

19. 20:23:25
Larvik

19. 20:23:24
Larvik

19. 01:38:00
(gran)

19. 01:35:57
Kongsberg

19. 01:35:53
Vestfold og Telemark

18. 23:52:20
(sorreisa)

18. 23:39:56
(larvik)

18. 23:12:00
(larvik)

18. 22:48:20
(larvik)

18. 19:57:41
Örebro län

18. 01:10:24
(trondheim)

17. 23:51:21
Västra Götalands län

17. 23:51:20
Västra Götalands län

17. 23:12:02
(gran)

17. 23:11:31
Hole

17. 22:50:47
Lapin aluehallintovirasto

17. 22:49:00
(larvik)

17. 20:57:55

17. 20:57:53
Senja

17. 19:51:55
(larvik)

17. 00:50:05
(trondheim)

16. 23:27:56
(sorreisa)

16. 21:05:32
(orsta)

16. 21:04:00
(orsta)

16. 20:35:17
(trondheim)

16. 02:19:45
(orsta)

16. 01:04:40
(gran)

16. 01:04:07
Rogaland

15. 23:30:19
Jokkmokks kommun

15. 22:04:58
(sorreisa)

15. 00:13:23
(trondheim)

14. 23:27:12
(trondheim)

14. 02:13:38
Mora kommun

14. 02:13:35
Leksands kommun

14. 00:10:53
(gran)

14. 00:10:19
(voksenlia)

14. 00:10:18
Viken

14. 00:05:27
(sorreisa)

13. 21:37:07
(larvik)

13. 20:34:49
(voksenlia)

13. 18:48:07
(orsta)

13. 15:10:18
(sorreisa)

13. 14:52:51
(trondheim)

13. 14:49:39
(harestua)

13. 14:31:18
(trondheim)

13. 12:58:31
(voksenlia)

13. 12:58:25
(voksenlia)

13. 10:22:03
(sorreisa)

13. 10:00:45
(sorreisa)

13. 09:25:11
(sorreisa)

13. 07:52:38
(voksenlia)

13. 06:32:01
(orsta)

13. 05:15:11
(orsta)

12. 23:45:46
(kristiansand)

12. 00:21:21
(trondheim)

11. 23:13:30
(trondheim)

11. 22:48:44
(orsta)

11. 22:28:38
Lesja

11. 21:13:26
(trondheim)

11. 02:58:43
Ringerike

11. 01:25:34
Danmark

11. 00:39:49
(larvik)

11. 00:18:46
Danmark

10. 22:44:29
Sirdal

10. 22:39:12
(gran)

10. 22:38:37
Jammerbugt

10. 22:38:36
Nordjylland

10. 21:40:26
(larvik)

10. 20:57:23
(sorreisa)

10. 20:54:09
Øystre Slidre

10. 20:54:04
(gran)

10. 08:28:39
(orsta)

10. 02:31:34
Åre kommun

10. 00:57:32
Viken

10. 00:40:50
(larvik)

09. 23:33:21
(larvik)

09. 22:45:39
(larvik)

09. 22:32:37
(larvik)

09. 21:26:13
(skibotn)

09. 21:15:13
(harestua)

09. 20:45:51
Torsby kommun

09. 18:55:57
(harestua)

09. 17:07:26
(orsta)

09. 16:42:34
(orsta)

09. 16:42:25
(orsta)

09. 16:42:07
(orsta)

09. 16:35:48
(orsta)

09. 16:34:48
(orsta)

09. 03:21:50
(harestua)

09. 03:21:49
Agder

09. 01:01:28
(sorreisa)

09. 01:01:27
Sortland

08. 23:14:15
(sorreisa)

08. 20:34:21
Andøy

08. 19:59:06
(sorreisa)

08. 15:48:46
(orsta)

08. 14:37:11
(kristiansand)

08. 09:53:29
(harestua)

08. 09:20:51
(harestua)

08. 09:20:38
(harestua)

07. 22:49:45
(larvik)

07. 22:17:36
(gran)

07. 22:17:00
Sigdal

07. 19:51:56
(larvik)

07. 19:20:24
(larvik)

06. 21:49:07
Marka

06. 20:46:17
Säffle kommun

06. 01:00:07
Sirdal

06. 00:31:38
(BOR, HBRG, larvik)

05. 21:56:08
Sala kommun

05. 21:56:07
Västmanlands län

05. 02:30:58
(larvik)

05. 01:38:15
(larvik)

05. 01:28:43
(KLH, larvik)

05. 00:35:22
(skibotn)

04. 23:46:22
(larvik)

04. 22:07:27

04. 02:21:46
(larvik)

04. 02:21:45
(larvik)

04. 00:10:30
Malung-Sälens kommun

03. 23:04:42
(BOR, UPP, larvik)

03. 22:03:09
(larvik)

03. 19:39:03
Eigersund

03. 00:43:59
(larvik)

03. 00:06:56
(larvik)

02. 23:32:50
Sør-Aurdal

02. 23:32:49
Innlandet

02. 22:58:12
(larvik)

02. 01:04:41
(larvik)

01. 20:36:00
(larvik)

01. 20:01:57
Aneby kommun

01. 20:01:56
Aneby kommun

01. 03:04:23
(larvik)

01. 01:02:55
(larvik)

mars
30. 23:49:28
(skibotn)

30. 22:22:17
(skibotn)

30. 19:36:52
(larvik)

30. 01:59:03
(harestua)

29. 22:03:42
(trondheim)

29. 20:21:19
(skibotn)

29. 19:09:11
(larvik)

29. 00:39:33
(sorreisa)

28. 21:31:20
Lødingen

28. 21:31:19
Lødingen

28. 20:45:10
(sorreisa)

27. 23:21:56
(larvik)

27. 23:21:55
(larvik)

27. 22:46:24
Agder

27. 22:46:22
Agder

27. 19:53:37
(gran)

27. 19:52:58
Varde Kommune

27. 01:13:00
(skibotn)

27. 01:12:18
(skibotn)

27. 01:10:24
(ALISO, sorreisa)

26. 22:27:13
(skibotn)

26. 21:24:38
(sorreisa)

26. 12:41:38
(sorreisa)

25. 22:50:27
(sorreisa)

25. 21:51:08
Balsfjord

25. 21:51:07
Balsfjord

24. 23:56:27
(larvik)

24. 19:37:38
(trondheim)

24. 19:31:14
(larvik)

24. 01:08:15
(larvik)

24. 00:33:34
(larvik)

23. 22:06:48
(orsta)

23. 20:53:39
(larvik)

23. 20:35:53
(larvik)

23. 19:42:21
(larvik)

23. 18:56:13
(larvik)

23. 18:50:45
(gran)

23. 18:50:31
(harestua)

23. 00:38:16
(larvik)

22. 03:36:37
(larvik)

21. 21:59:11
(skibotn)

20. 19:32:58
(harestua)

20. 04:20:21
(kristiansand)

20. 02:54:25
Tysvær

20. 01:10:18
(larvik)

20. 01:08:51
(larvik)

20. 00:39:31
(kristiansand)

19. 23:39:03
Innlandet

19. 23:39:02
Innlandet

19. 22:01:51
(kristiansand)

19. 02:24:57
Tinn

19. 00:02:55
(trondheim)

18. 23:49:04
(larvik)

18. 23:28:34
(OBRO, larvik)

18. 02:45:50
Kiruna kommun

18. 01:57:04
Arvidsjaurs kommun

18. 00:56:12
(skibotn,
sorreisa)

17. 23:50:10
Senja

17. 23:50:09
(sorreisa)

17. 23:25:45
Troms og Finnmark

17. 23:16:12
(sorreisa)

17. 23:02:49
Troms og Finnmark

17. 22:35:43
Arendal

17. 19:38:26
(larvik)

17. 02:14:57
(larvik)

17. 00:01:24
(trondheim)

16. 20:19:47
(kristiansand)

16. 18:09:47
Östhammars kommun

16. 01:48:41
Agder

16. 01:41:39
(larvik)

15. 23:41:16
Målselv

15. 23:41:15
Målselv

15. 22:09:16
(skibotn)

15. 21:51:56
(larvik)

15. 21:47:52
Viken

15. 21:47:51
Viken

15. 14:56:08
(orsta)

15. 01:35:43
(orsta)

14. 02:12:43
(larvik)

14. 01:40:16
(larvik)

14. 00:52:22
(trondheim)

14. 00:24:39
(larvik)

13. 22:39:26
(skibotn)

13. 21:48:03
(trondheim)

13. 21:24:18
Lesja

13. 18:41:56
(orsta)

13. 01:54:52
(larvik)

12. 21:10:55
(larvik)

12. 20:00:21
(larvik)

12. 19:51:11
Rebild

12. 03:03:11
(orsta)

12. 01:41:50
(larvik)

12. 01:37:01
(kristiansand,
larvik)

12. 00:33:51
(skibotn)

11. 20:16:42
(trondheim)

11. 19:01:50
(kristiansand)

10. 23:32:29
Tromsø

10. 22:46:11
(sorreisa)

10. 21:00:35
(sorreisa)

10. 19:33:22
(sorreisa)

09. 23:49:15
(kristiansand)

09. 23:23:12
(trondheim)

09. 22:33:54
(trondheim)

09. 22:21:53
(KLH, kristiansand)

09. 20:07:00
(trondheim)

08. 20:11:34
Viken

08. 19:12:35
(sorreisa)

08. 00:05:09
(harestua)

07. 19:27:01
(skibotn)

07. 19:04:38
(larvik)

07. 02:13:25
(larvik)

07. 02:10:48
(kristiansand)

06. 20:26:33
(skibotn)

06. 03:01:06
(voksenlia)

06. 03:01:05
Løten

06. 01:25:01
(KLH, larvik)

05. 22:16:54
(BOR, HBRG, UAA, larvik)

05. 22:13:24
(larvik)

05. 20:06:30
(skibotn)

05. 20:05:32
(skibotn)

05. 18:40:00
Vestfold og Telemark

05. 04:03:15
Nord-Odal

05. 04:03:14
Innlandet

05. 03:59:36
(sorreisa)

05. 02:06:53
(larvik)

04. 22:44:47
Härjedalens kommun

04. 22:14:23
(kristiansand)

04. 22:14:21
Årdal

04. 21:53:04
Møre og Romsdal

04. 21:23:28
Ludvika kommun

04. 04:58:35
(larvik)

04. 04:31:08
Narvik

03. 03:54:45
(kristiansand)

03. 00:53:12
(gran)

02. 22:23:16
(larvik)

02. 21:50:23
(larvik)

02. 18:57:03
(larvik)

02. 18:52:55
(larvik)

02. 18:51:37
(larvik)

02. 18:50:09
Bygland

02. 18:19:12
(gran)

02. 18:18:28
Tanums kommun

02. 04:43:29
Hægebostad

01. 01:24:47
(gran)

01. 01:24:27
Øyer

februar
28. 23:19:10
(larvik)

28. 21:02:23
Vänersborgs kommun

28. 01:53:33
(larvik)

28. 01:27:04
(larvik)

27. 22:03:31
Kragerø

27. 22:03:29
Kragerø

27. 03:00:10
(larvik)

27. 02:28:13
(sorreisa)

27. 02:05:10
(voksenlia)

26. 23:33:51
(skibotn)

26. 21:52:37
(larvik)

26. 18:52:25
(harestua)

25. 22:39:54
(larvik)

25. 22:05:48
(gran)

25. 22:05:26
Sunnfjord

25. 22:05:25
Sunnfjord

25. 21:01:58
(larvik)

25. 18:59:31
(larvik)

24. 01:21:32
(sorreisa)

24. 00:43:11
(sorreisa)

24. 00:41:52
(sorreisa)

24. 00:34:44
(sorreisa)

22. 19:33:24
(sorreisa)

22. 19:33:23
Troms og Finnmark

22. 19:33:14
(sorreisa)

22. 19:32:06
Balsfjord

22. 04:58:12
(orsta)

20. 00:07:11
(skibotn)

19. 23:37:33
(skibotn)

19. 21:31:56
(skibotn)

19. 21:17:48
(trondheim)

18. 23:58:19
(trondheim)

18. 22:56:49
(trondheim)

18. 20:18:56
(sorreisa)

18. 19:16:48
(skibotn)

18. 18:57:05
(skibotn)

18. 04:39:14
(skibotn)

18. 02:23:49
Kiruna kommun

18. 02:16:03
(sorreisa)

18. 01:32:32
(gran)

18. 01:10:30
(sorreisa)

18. 01:04:06
(trondheim)

18. 00:34:45
Tromsø

17. 23:50:02
Kiruna kommun

17. 23:18:06
(trondheim)

17. 21:08:52
(trondheim)

17. 18:02:51
(skibotn)

17. 06:54:57
Tjeldsund

17. 04:42:54
Jokkmokks kommun

17. 02:20:59
Kiruna kommun

17. 01:42:29
(larvik)

17. 01:03:15
Målselv

17. 01:03:14
(sorreisa)

17. 00:52:57
(skibotn)

16. 23:11:31
(sorreisa)

16. 19:26:41
(ALISO, sorreisa)

16. 19:12:22
(sorreisa)

16. 17:10:13
(sorreisa)

16. 17:10:12
Senja

16. 16:42:33
(sorreisa)

16. 05:18:02
(trondheim)

15. 23:53:02
(sorreisa)

14. 18:58:58
(trondheim)

14. 17:30:37
Innlandet

14. 05:42:29
(sorreisa)

14. 05:40:46
Grue

14. 05:40:45
Grue

14. 04:34:15
(larvik)

14. 04:07:01
(orsta)

14. 03:56:34
Surnadal

14. 02:23:57
(orsta)

14. 01:09:01
(HBRG, larvik)

14. 00:46:16
(larvik)

14. 00:38:49
(larvik)

14. 00:11:12
(larvik)

13. 23:50:29
(trondheim)

13. 23:38:57
(ALISO, sorreisa)

13. 23:31:14
Ulvik herad

13. 23:18:01
(larvik)

13. 20:34:27
Viken

13. 20:34:26
Viken

13. 20:34:25
Viken

13. 19:49:58
(skibotn)

13. 19:47:37
(orsta)

13. 18:32:38
(larvik)

13. 18:09:46
(OBRO,
VARF,
larvik)

13. 04:43:44
(KLH, larvik)

13. 03:46:02
(larvik)

13. 03:11:05
Dalarnas län

13. 03:11:04
Dalarnas län

13. 02:28:53
(larvik)

13. 00:38:16
Rauma

12. 22:23:37
(skibotn)

12. 22:21:12
(larvik)

12. 20:45:48
Nordre Land

12. 20:26:55
(larvik)

12. 02:54:57
(orsta,
trondheim)

12. 01:22:05
(UPP, larvik)

11. 23:28:31
Vara kommun

11. 23:03:05
(orsta)

11. 22:48:57
(gran)

11. 22:48:08
Lapin aluehallintovirasto

11. 22:48:05
(larvik)

11. 21:36:08
(gran)

11. 21:35:20
Viken

11. 21:34:25
(larvik)

11. 21:11:34
(larvik)

11. 20:54:01
(trondheim)

11. 20:34:13
(larvik)

11. 19:12:21
(sorreisa)

11. 18:49:05
(orsta)

11. 04:48:46
(trondheim)

11. 04:48:43
(trondheim)

11. 04:24:56
(larvik)

11. 00:25:04
Karlsborgs kommun

10. 20:26:57
(trondheim)

10. 19:36:51
Vestfold og Telemark

10. 18:17:50
(larvik)

10. 18:13:42
(larvik)

10. 17:52:28
Møre og Romsdal

10. 06:32:53
(sorreisa)

10. 01:50:10
(sorreisa)

10. 00:24:29
Stange

09. 22:16:24
(sorreisa)

09. 20:27:43
(voksenlia)

09. 04:22:56
(orsta,
trondheim)

09. 03:45:15
(trondheim)

09. 00:19:15
(sorreisa)

08. 22:12:50
(sorreisa)

08. 19:24:40
(trondheim)

08. 18:38:49
(sorreisa)

08. 16:06:32
(trondheim)

08. 03:57:46
(larvik)

08. 03:06:59
(larvik)

07. 18:50:36
(orsta)

07. 18:09:55
Värmlands län

07. 18:09:54
Torsby kommun

07. 17:47:24
(trondheim)

07. 17:13:34
Vestland

07. 05:56:52
(sorreisa)

07. 04:38:57
(orsta)

07. 01:00:48
(skibotn)

06. 22:50:10
(larvik)

06. 22:31:18
Karlstads kommun

06. 19:58:09
Gloppen

06. 19:25:01
(larvik)

06. 18:39:36
(larvik)

06. 02:40:26
(harestua)

06. 01:17:50
(trondheim)

05. 23:03:23
Bengtsfors kommun

05. 21:58:58
(larvik)

05. 20:50:22
Innlandet

05. 19:28:10
(larvik)

05. 19:07:34
(larvik)

05. 19:00:40
(orsta)

05. 17:54:04
(orsta)

05. 04:38:53
Viken

05. 04:38:52
Viken

05. 03:47:18
(skibotn)

05. 03:11:47
(skibotn)

05. 03:00:37
(larvik)

05. 02:19:24
(larvik)

05. 01:47:11
(larvik)

05. 01:40:29
(orsta)

04. 23:16:35
Bygland

04. 20:29:58
Grimstad

04. 20:29:55
(kristiansand)

04. 02:14:30
(larvik)

04. 02:02:17
Herøy

04. 01:08:20
(larvik)

03. 23:03:59
(sorreisa)

03. 23:03:36
(gran)

03. 23:02:46
Alingsås kommun

03. 19:31:28
(larvik)

03. 18:07:32
(Larvik)

03. 17:35:37
(larvik)

03. 16:59:22
(Larvik, larvik)

02. 20:06:28
(orsta)

02. 03:59:51
(sorreisa)

02. 03:33:09
Kåfjord

02. 00:48:16
(gran)

02. 00:47:48
(trondheim)

02. 00:37:46
(skibotn)

01. 23:08:44
(sorreisa)

01. 18:54:32
(trondheim)

januar
31. 19:03:52
Nordkjosbotn

31. 19:03:51
Målselv

31. 05:39:40
Viken

31. 05:06:42
(larvik)

31. 01:08:21
(larvik)

31. 00:25:54
Ål

31. 00:18:32
Dalarnas län

30. 23:30:08
(harestua)

30. 20:16:43
(sorreisa)

30. 17:13:59
(Larvik)

30. 15:47:27
(sorreisa)

30. 04:57:12
(skibotn)

30. 04:54:24
Rendalen

30. 00:29:23
Pajala kommun

30. 00:29:22
Gällivare kommun

29. 23:10:55
(Larvik,
kristiansand)

29. 21:30:51
(skibotn)

29. 21:17:53
(gran)

29. 21:17:26
Øystre Slidre

29. 21:07:43
(Larvik,
kristiansand,
voksenlia)

29. 19:49:42
(sorreisa)

29. 19:30:41
(sorreisa)

29. 19:24:40
(larvik)

29. 19:17:15
(trondheim)

29. 19:07:59
(skibotn)

29. 16:47:48
(kristiansand)

29. 06:18:33
(trondheim)

28. 23:45:51
Värmlands län

28. 20:09:02
(harestua)

28. 18:02:12
(sorreisa)

28. 17:07:35
(orsta)

27. 23:47:38
(Larvik)

27. 22:32:54
Arvika kommun

27. 22:32:53
Innlandet

27. 21:46:12
(kristiansand)

27. 20:08:46
(kristiansand)

27. 19:33:39
Viken

27. 19:33:37
Nes

27. 05:46:03
(trondheim)

27. 04:36:41
Lindesnes

27. 04:19:26
Froland

27. 01:53:32
(Larvik)

27. 01:40:55
(sorreisa)

27. 01:24:32
Fjord

27. 00:30:05
(orsta)

27. 00:20:49
(sorreisa)

27. 00:15:06
(skibotn,
sorreisa)

27. 00:14:24
(sorreisa)

26. 23:41:44
(voksenlia)

26. 22:51:45
(harestua)

26. 21:35:11
(sorreisa)

26. 20:59:20
Notodden

26. 20:52:37
(orsta)

26. 20:45:50
Lapin aluehallintovirasto

26. 20:22:36
(sorreisa)

26. 20:07:54
(harestua)

26. 17:42:17
(sorreisa)

26. 17:10:25
(sorreisa)

26. 06:23:01
(trondheim)

26. 05:47:07
(larvik)

26. 05:11:18
(Larvik)

26. 04:58:11
(sorreisa)

26. 04:41:22
(skibotn)

26. 04:39:48
(sorreisa)

26. 04:39:45
Göteborgs Stad

26. 02:03:45
(sorreisa)

25. 22:49:59
(larvik)

25. 22:30:46
(Larvik)

25. 22:01:38
(gran)

25. 22:00:51
Vestfold og Telemark

25. 22:00:49
Vestfold og Telemark

25. 21:00:49
(skibotn)

25. 19:01:39
(Larvik,
harestua,
voksenlia)

25. 16:51:58
(larvik)

24. 05:49:27
(sorreisa)

24. 04:14:13
(sorreisa)

23. 22:36:30
(gran)

23. 17:12:27
Agder

23. 00:29:27
(kristiansand)

20. 06:53:57
(sorreisa)

20. 06:11:12
(orsta)

20. 05:20:13
Trøndelag

20. 04:15:56
Guovdageaidnu

20. 01:05:00
(orsta)

20. 01:04:21
(orsta)

20. 00:26:23
(trondheim)

19. 20:40:09
(sorreisa)

19. 16:55:18
Tromsø

19. 16:55:17
Tromsø

19. 16:43:51
(orsta)

19. 16:31:08
(orsta)

19. 07:16:09
(sorreisa)

19. 06:53:20
(sorreisa)

19. 06:25:07
(sorreisa)

19. 05:02:37
(sorreisa)

19. 01:47:46
(trondheim)

19. 01:35:02
(skibotn)

18. 23:38:00
(sorreisa)

18. 23:35:42
(sorreisa)

18. 22:54:48
Alta

18. 22:37:25
(trondheim)

18. 22:18:50
(larvik)

18. 22:14:42
(trondheim)

18. 17:23:35
(kristiansand)

18. 16:45:41
(kristiansand)

17. 19:19:15
(sorreisa)

17. 17:43:45
(skibotn)

17. 05:11:21
(trondheim)

17. 04:43:39
(trondheim)

17. 02:49:04
(trondheim)

17. 02:00:28
(KLH,
trondheim)

16. 20:32:02
(orsta,
trondheim)

16. 19:58:55
Vestfold og Telemark

16. 16:05:05
(harestua)

16. 16:05:04
Innlandet

16. 14:48:12
(sorreisa)

16. 12:07:17
(Larvik)

16. 06:42:06
Lesja

16. 06:42:01
Lounais-Suomen aluehallintovirasto

16. 06:23:32
(orsta)

16. 05:56:51
(larvik)

16. 05:34:00
Danmark

16. 05:24:56
(larvik)

16. 03:59:12
(Larvik)

16. 03:46:25
(larvik)

16. 03:28:20
(orsta)

16. 01:59:54
(larvik)

15. 23:06:01
(Larvik)

15. 23:02:58
Värmlands län

15. 20:41:09
(harestua)

15. 20:20:08
(sorreisa)

15. 19:56:15
(KLH, Larvik)

15. 16:56:31
(orsta)

15. 16:45:07
(larvik)

15. 03:38:32
(Larvik)

15. 03:07:26
Dals-Eds kommun

15. 02:00:29
(larvik,
voksenlia)

14. 23:36:01
(Larvik)

14. 18:32:01
(trondheim)

14. 17:35:31
(trondheim)

14. 04:31:16
(voksenlia)

13. 22:33:00
(trondheim)

13. 21:05:57
(skibotn)

13. 20:02:24
(voksenlia)

13. 07:06:24
(orsta)

13. 06:59:26
(skibotn)

13. 05:19:15
(sorreisa)

12. 22:03:23
(sorreisa)

12. 21:56:50
Eidfjord

12. 21:20:45
(sorreisa)

12. 20:42:44
(sorreisa)

12. 20:26:26
(trondheim)

12. 19:46:46
(sorreisa)

12. 15:26:17
(sorreisa)

12. 05:59:30
(larvik)

12. 05:29:41
(Larvik)

12. 02:45:09
(sorreisa)

12. 02:39:36
(larvik)

11. 23:18:38
(sorreisa)

11. 22:48:29
(larvik)

11. 22:23:16
(trondheim)

11. 20:13:29
(sorreisa)

11. 15:59:06
(sorreisa)

11. 15:59:05
(sorreisa)

11. 07:23:49
Kiruna kommun

11. 05:40:45
(sorreisa)

11. 05:39:49
(sorreisa)

10. 18:24:37
(Larvik)

10. 18:17:09
(Larvik)

10. 05:56:21
(sorreisa)

10. 05:37:28
(Larvik)

10. 04:43:35
(Larvik)

10. 03:31:42
(sorreisa)

09. 21:22:44
(sorreisa)

09. 18:13:15
(Larvik)

09. 05:02:20
(kristiansand)

09. 00:00:53
(skibotn)

08. 21:12:36
Hemsedal

08. 21:12:32
Vestre Slidre

08. 20:45:56
(trondheim)

08. 20:42:02
(larvik)

08. 18:32:23
(sorreisa)

08. 18:13:23
(Larvik)

08. 17:36:16
(Larvik)

07. 23:00:12
(trondheim)

07. 22:10:36
(trondheim)

07. 20:18:05
(skibotn)

07. 19:18:24
(sorreisa)

07. 18:41:51
Pajala kommun

07. 15:31:30
(sorreisa)

07. 14:38:08
(sorreisa)

07. 07:10:19
(skibotn)

07. 06:12:19
(sorreisa)

07. 05:51:49
(skibotn)

07. 00:41:07
(trondheim)

07. 00:22:01
(trondheim)

07. 00:03:21
(trondheim)

06. 20:58:05
(trondheim)

06. 19:39:34
(trondheim)

06. 18:39:05
(trondheim)

06. 18:28:42
(sorreisa)

06. 17:12:50
(larvik)

06. 03:24:22
(voksenlia)

06. 02:46:54
(harestua)

06. 00:02:17
(voksenlia)

05. 22:06:06
(voksenlia)

05. 19:36:25
(trondheim)

05. 18:37:05
(orsta)

05. 18:24:50
(trondheim)

05. 17:27:41
(harestua)

05. 16:04:34
Aurskog-Høland

05. 16:04:33
(harestua)

05. 01:06:41
Rauma

04. 23:21:38
Løten

04. 22:13:51
(orsta)

04. 18:13:23
(orsta)

04. 17:42:13
(skibotn)

04. 16:04:34
(skibotn)

04. 15:40:40
(trondheim)

04. 05:25:27
(orsta)

04. 05:19:38
(kristiansand)

04. 05:17:30
(orsta,
trondheim)

04. 04:12:51
Innlandet

04. 02:38:20
(Larvik)

04. 02:35:28
(larvik)

04. 02:33:39
(trondheim)

04. 01:54:44
(larvik)

04. 01:11:54
(voksenlia)

04. 01:11:53
Innlandet

03. 23:45:17
(Larvik)

03. 22:45:24
(trondheim)

03. 22:32:19
(orsta)

03. 21:45:39
(Larvik)

03. 21:27:45
Ненецкий автономный округ

03. 21:22:41
(larvik)

03. 21:14:42
(Larvik)

03. 21:07:01
Ringerike

03. 20:54:35
(skibotn)

03. 20:53:58
Luster

03. 20:51:32
(trondheim)

03. 20:50:54
(Larvik)

03. 20:49:32
(trondheim)

03. 20:23:56
Agder

03. 20:23:55
Rogaland

03. 20:19:06
(larvik)

03. 20:18:35
(Larvik)

03. 19:49:45
Lillesand

03. 19:45:21
(trondheim)

03. 19:35:05
(larvik)

03. 19:20:08
Nord-Odal

03. 19:12:37
(orsta)

03. 18:58:44
(Larvik)

03. 18:55:55
Tinn

03. 18:34:52
(orsta)

03. 18:27:18
(trondheim)

03. 18:20:20
(larvik)

03. 18:19:09
(larvik)

03. 17:57:35
Viken

03. 17:51:12
(larvik)

03. 17:41:00
(larvik)

03. 17:24:02
Tanums kommun

03. 17:18:11
(trondheim)

03. 17:04:14
(trondheim)

03. 16:47:57
(trondheim)

03. 16:37:46
(Larvik,
kristiansand,
voksenlia)

03. 16:34:50
(kristiansand)

03. 16:34:45
Agder

03. 14:50:21
(skibotn)

03. 14:45:02
(skibotn)

03. 07:12:18
(trondheim)

03. 07:10:32
Møre og Romsdal

03. 07:03:21
(trondheim)

03. 06:45:48
(trondheim)

03. 05:17:56
(trondheim)

03. 03:55:15
(voksenlia)

03. 03:42:51
(voksenlia)

03. 01:29:29
(trondheim)

03. 01:29:26
(orsta)

03. 00:50:26
(trondheim)

02. 23:22:40
(kristiansand)

02. 23:11:55
(orsta)

02. 21:51:51
(trondheim)

02. 18:38:00
(trondheim)

02. 15:58:13
(trondheim)

02. 02:13:07
(kristiansand)

01. 23:37:39
(trondheim)

01. 23:29:25
(skibotn)

01. 22:20:14
(sorreisa)

01. 22:01:49
(sorreisa)

01. 21:54:37
(sorreisa)

01. 20:48:52
(sorreisa)

01. 20:29:38
(skibotn)

01. 14:53:02
(skibotn)

01. 14:46:59
(skibotn)

01. 06:04:51
(skibotn)

01. 03:07:37
Frøya

01. 02:06:05
(orsta)

01. 01:51:43
(orsta)