logo

Svealand
2018-04-11 22:12:23 UTC

logo

Det norske meteorkameranettverket bygges og drives av Norsk meteornettverk og Solobservatoriet på Harestua med finansiell støtte fra Sparebankstiftelsen DNB. Se kontaktinformasjon for henvendelser.


kart

Kartet til venstre viser peilingene for meteoren. De mørke linjene viser retningene fra observasjonsstedene for meteorens tilsynekomst, og de mørkere linjene viser hvor den sist kunne sees. Den blå pila viser meteorens synlige ferd over terrenget. Klikk på bildet for å visualisere banen i Google Earth. Merk at det som regel er stor usikkerhet rundt posisjonene og kartet viser ikke beregninger for meteorens eventuelle "mørke" del.

Plottet under viser meteorens høgde over bakken langs dens bane. Hver røde prikk svarer til hvor banen krysser siktelinjene.
høgde

Meteorens atmosfæriske bane:
Starthøgde: 110,7 km
Slutthøgde: 85,1 km
Startposisjon: 59,605N 12,312E
Sluttposisjon: 59,695N 12,030E
Retning: 302,2°
Fallvinkel: 53,8°
Inngangshastighet: 37,7 km/s
Radiantens rektascensjon: 14:46 (221,6°)
Radiantens deklinasjon: 31,8°
Meteorsverm: sporadisk
Meteoroidens baneelement:
Perihelavstand: 0,727 AU
Eksentrisitet: 1,217
Inklinasjon: 42,3°
Knutelengde: 21,7°
Perihelargument: 240,0°
Midlere anomali: -5,1°
Epoke: 2018 APR 11

Plottet til høgre viser meteoridens bane i solsystemet. Grønn del av banen ligger over ekliptikken og rød del under.

bane
posisjon hastighet

Gran (GRA) cam1

gnomonisk
Videoer: Gnomonisk
Gnomonisk med koordinater
Original
Original med koordinater
Bilder: Gnomonisk
Gnomonisk, koordinater
Ukorrigert gnomonisk med koordinater
Gnomonisk med annotering
Ukorrigert gnomonisk med annotering
Original
Original med koordinater
Original med maske
Tekstfiler: Deteksjon
Observasjon
Koordinater
Original til ekvirektangulær projeksjon
Original til gnonomisk projeksjon
Gnonomisk til ekvirektangulær projeksjon
Korrigert gnonomisk til ekvirektangulær projeksjon
Feilmeldinger
lyssyrke
utstrekning

Dette er en automatisk generert rapport.