logo

2019-11-16 03:32:55 UTC

logo

Det norske meteorkameranettverket bygges og drives av Norsk meteornettverk og Solobservatoriet på Harestua med finansiell støtte fra Sparebankstiftelsen DNB. Se kontaktinformasjon for henvendelser.


kart

Kartet til venstre viser peilingene for meteoren. De mørke linjene viser retningene fra observasjonsstedene for meteorens tilsynekomst, og de lyse linjene viser hvor den sist kunne sees. Den hvite pila viser meteorens synlige ferd over terrenget. Klikk på bildet for å visualisere banen i Google Earth.

Plottet under viser meteorens høgde over bakken langs dens bane. Hver røde prikk svarer til hvor banen krysser siktelinjene.
høgde

Meteorens atmosfæriske bane:
Starthøgde: 113,7 km
Slutthøgde: 92,9 km
Startposisjon: 66,884N 11,666E
Sluttposisjon: 67,042N 11,322E
Retning: 319,6°
Fallvinkel: 42,0°
Inngangshastighet: 69,4 km/s
Radiantens rektascensjon: 10:03 (150,9°)
Radiantens deklinasjon: 22,9°
Meteorsverm: leonidene
Meteoroidens baneelement:
Perihelavstand: 0,987 AU
Eksentrisitet: 0,713
Inklinasjon: 161,7°
Knutelengde: 233,2°
Perihelargument: 174,1°
Midlere anomali: 0,7°
Epoke: 2019 NOV 16

Plottet til høgre viser meteoridens bane i solsystemet. Grønn del av banen ligger over ekliptikken og rød del under.

bane
posisjon hastighet

Sorreisa (SOR) cam3

gnomonisk
Videoer: Gnomonisk
Gnomonisk med koordinater
Original
Original med koordinater
Bilder: Gnomonisk
Gnomonisk, koordinater
Gnomonisk med annotering
Original
Original med koordinater
Original med maske
Tekstfiler: Deteksjon
Observasjon
Koordinater
Original til ekvirektangulær projeksjon
Original til gnonomisk projeksjon
Gnonomisk til ekvirektangulær projeksjon
Korrigert gnonomisk til ekvirektangulær projeksjon
Feilmeldinger
lyssyrke
utstrekning
ildkule

Dette er en automatisk generert rapport.