logo

Nordre Land
2020-10-16 03:35:49 UTC

logo

Det norske meteorkameranettverket bygges og drives av Norsk meteornettverk og Solobservatoriet på Harestua med finansiell støtte fra Sparebankstiftelsen DNB. Se kontaktinformasjon for henvendelser.


kart

Kartet til venstre viser peilingene for meteoren. De mørke linjene viser retningene fra observasjonsstedene for meteorens tilsynekomst, og de lysere linjene viser hvor den sist kunne sees. Den blå pila viser meteorens synlige ferd over terrenget. Klikk på bildet for å visualisere banen i Google Earth.

Plottet under viser meteorens høgde over bakken langs dens bane. Hver røde prikk svarer til hvor banen krysser siktelinjene.
høgde

Meteorens atmosfæriske bane:
Starthøgde: 78,9 km
Slutthøgde: 33,4 km
Startposisjon: 61,154N 10,558E
Sluttposisjon: 60,955N 9,932E
Retning: 236,9°
Fallvinkel: 48,4°
Inngangshastighet: 11,4 km/s
Radiantens rektascensjon: 13:21 (200,3°)
Radiantens deklinasjon: 33,3°
Meteorsverm: sporadisk
Meteoroidens baneelement:
Perihelavstand: 0,930 AU
Eksentrisitet: 0,042
Inklinasjon: 2,3°
Knutelengde: 202,9°
Perihelargument: 47,7°
Midlere anomali: 128,7°
Epoke: 2020 OCT 16

Plottet til høgre viser meteoridens bane i solsystemet. Grønn del av banen ligger over ekliptikken og rød del under.

bane
posisjon hastighet

Harestua (HAR) cam2

gnomonisk
Videoer: Gnomonisk
Gnomonisk med koordinater
Original
Original med koordinater
Bilder: Gnomonisk
Gnomonisk, koordinater
Ukorrigert gnomonisk med koordinater
Gnomonisk med annotering
Ukorrigert gnomonisk med annotering
Original
Original med koordinater
Original med maske
Tekstfiler: Deteksjon
Observasjon
Koordinater
Original til ekvirektangulær projeksjon
Original til gnonomisk projeksjon
Gnonomisk til ekvirektangulær projeksjon
Korrigert gnonomisk til ekvirektangulær projeksjon
Feilmeldinger
lyssyrke
utstrekning
ildkule

Dette er en automatisk generert rapport.