logo

2023-03-16 00:37:39 UTC
(norsk tid: 2023-03-16 01:37:39)


Det norske meteorkameranettverket bygges og drives på dugnad av Norsk meteornettverk med hjelp av flere støttespillere. Videoer, bilder og figurer kan republiseres under visse vilkår. Se kontaktinformasjon for henvendelser.


Denne hendelsen mangler bekreftelse fra andre stasjoner.

Dette er en automatisk generert rapport.