logo

Troms og Finnmark
2023-11-24 14:05:15 UTC
(norsk tid: 2023-11-24 15:05:15)


Det norske meteorkameranettverket bygges og drives på dugnad av Norsk meteornettverk med hjelp av flere støttespillere. Videoer, bilder og figurer kan republiseres under visse vilkår. Se kontaktinformasjon for henvendelser.


kart

Kartet til venstre viser peilingene for meteoren. De mørke linjene viser retningene fra observasjonsstedene for meteorens tilsynekomst, og de mørkere linjene viser hvor den sist kunne sees. Den blå pila viser meteorens synlige ferd over terrenget. Klikk på bildet for å visualisere banen i Google Earth. Merk at det som regel er stor usikkerhet rundt posisjonene og kartet viser ikke beregninger for meteorens eventuelle "mørke" del.

Plottet under viser meteorens høgde over bakken langs dens bane. Hver røde prikk svarer til hvor banen krysser siktelinjene.
høgde

Meteorens atmosfæriske bane:
Starthøgde: 92,6 km
Slutthøgde: 78,5 km
Startposisjon: 70,055N 19,567E
Sluttposisjon: 69,696N 18,690E
Retning: 220,5°
Fallvinkel: 15,1°
Inngangshastighet: 29,5 km/s
Radiantens rektascensjon: 04:34 (68,7°)
Radiantens deklinasjon: 26,5°
Meteorsverm: nordlige tauridene
Meteoroidens baneelement:
Perihelavstand: 0,403 AU
Eksentrisitet: 0,822
Inklinasjon: 4,7°
Knutelengde: 241,7°
Perihelargument: 288,2°
Midlere anomali: 347,6°
Epoke: 2023 NOV 24

Plottet til høgre viser meteoridens bane i solsystemet. Grønn del av banen ligger over ekliptikken og rød del under.

bane
posisjon hastighet

Sorreisa (SOR) cam4

gnomonisk
Videoer: Gnomonisk
Original
Original med koordinater
Bilder: Gnomonisk
Gnomonisk, koordinater
Gnomonisk med annotering
Original
Original med koordinater
Original med maske
Tekstfiler: Deteksjon
Observasjon
Koordinater
Original til ekvirektangulær projeksjon
Original til gnonomisk projeksjon
Gnonomisk til ekvirektangulær projeksjon
Korrigert gnonomisk til ekvirektangulær projeksjon
Feilmeldinger
lyssyrke
utstrekning
utstrekning

Skibotn (SKI) cam4

gnomonisk
Videoer: Gnomonisk
Original
Original med koordinater
Bilder: Gnomonisk
Gnomonisk, koordinater
Gnomonisk med annotering
Original
Original med koordinater
Original med maske
Tekstfiler: Deteksjon
Observasjon
Koordinater
Original til ekvirektangulær projeksjon
Original til gnonomisk projeksjon
Gnonomisk til ekvirektangulær projeksjon
Korrigert gnonomisk til ekvirektangulær projeksjon
Feilmeldinger
lyssyrke
utstrekning
utstrekning

Dette er en automatisk generert rapport.