logo

Loppa
2024-02-06 02:34:16 UTC
(norsk tid: 2024-02-06 03:34:16)


Det norske meteorkameranettverket bygges og drives på dugnad av Norsk meteornettverk med hjelp av flere støttespillere. Videoer, bilder og figurer kan republiseres under visse vilkår. Se kontaktinformasjon for henvendelser.


kart

Kartet til venstre viser peilingene for meteoren. De mørke linjene viser retningene fra observasjonsstedene for meteorens tilsynekomst, og de mørkere linjene viser hvor den sist kunne sees. Den blå pila viser meteorens synlige ferd over terrenget. Klikk på bildet for å visualisere banen i Google Earth. Merk at det som regel er stor usikkerhet rundt posisjonene og kartet viser ikke beregninger for meteorens eventuelle "mørke" del.

Plottet under viser meteorens høgde over bakken langs dens bane. Hver røde prikk svarer til hvor banen krysser siktelinjene.
høgde

Meteorens atmosfæriske bane:
Starthøgde: 78,3 km
Slutthøgde: 60,8 km
Startposisjon: 70,610N 19,939E
Sluttposisjon: 70,620N 20,793E
Retning: 87,4°
Fallvinkel: 29,0°
Inngangshastighet: 17,5 km/s
Radiantens rektascensjon: 07:32 (113,2°)
Radiantens deklinasjon: 18,3°
Meteorsverm: sporadisk
Meteoroidens baneelement:
Perihelavstand: 0,855 AU
Eksentrisitet: 0,651
Inklinasjon: 1,3°
Knutelengde: 136,5°
Perihelargument: 48,4°
Midlere anomali: 351,4°
Epoke: 2024 FEB 06

Plottet til høgre viser meteoridens bane i solsystemet. Grønn del av banen ligger over ekliptikken og rød del under.

bane
posisjon hastighet

Sorreisa (SOR) cam2

gnomonisk
Videoer: Gnomonisk
Gnomonisk med koordinater
Original
Original med koordinater
Bilder: Gnomonisk
Gnomonisk, koordinater
Ukorrigert gnomonisk med koordinater
Gnomonisk med annotering
Ukorrigert gnomonisk med annotering
Original
Original med koordinater
Original med maske
Tekstfiler: Deteksjon
Observasjon
Koordinater
Original til ekvirektangulær projeksjon
Original til gnonomisk projeksjon
Gnonomisk til ekvirektangulær projeksjon
Korrigert gnonomisk til ekvirektangulær projeksjon
Feilmeldinger
lyssyrke
utstrekning
utstrekning

Dette er en automatisk generert rapport.