Meteorittkveld på NRK TV 30. mai

Sett av torsdag kveld 30. mai mellom 19:45 og 22:30 (eller programmer opptakeren, eller sjekk nett-tv i ettertid). Da har Schrödingers katt i NRK meteorer og meteoritter som tema i NRK1 (19:45 – 20:55) og NRK2 (20:55 – 22:30). Det blir gjester fra fagmiljøet og reportasjer. Hendelsen ved Tsjeljabinsk i vinter vil vies spesiell oppmerksomhet.

Mer informasjon på NRK’s nettside om meteorittkvelden.

Forelesninger i Oslo

Mandag 27. mai disputerer Abdus Samad Azad om Ritlandskrateret:

Tid og sted: 13:15 i auditorium 1 i geologibygningen på Blindern (Sem Sælands vei 1).
Tittel: Sedimentation in the Ritland Impact Structure, western Norway

Tirsdag 28. mai holder prof. Philippe Claeys (Vrije Universiteit, Brussel) en gjesteforelesning om meteoritter i Sør-Rondane i Antarktis:

Tid og sted: 1015-1100 i auditorium 2 i geologibygningen på Blindern (Sem Sælands vei 1).
Tittel: Belgian-Japanese meteorite collection in the Sør Rondane region of Antarctica – expeditions and research output
Sammendrag: Since 2009, joint Belgian-Japanese expeditions search for meteorites and micrometeorites in the Sør Rondane region of Antarctica. The first three expeditions recovered over 1300 new samples, including a few unique specimens to decipher the early history of the solar system and the formation of planets. This talk will describe the highlights of these expeditions and provide a view of the ongoing research using this new material.