Eirik Newth om Lier-meteoren

Eirik Newth la allerede 26. juli ut en video på Youtube om meteoren over Lier natt til 25. juli, der han på en god måte forklarer og svarer på spørsmål. Vi kan trygt anbefale alle å se denne videoen. Den 26. juli var mange ting enda uvisst om meteoren, men alt Eirik forteller gjelder fortsatt bortsett fra at vi nå veit mer presist hvor meteoren falt og hvor meteoritter kan forventes ligge.

Vi minner også om at vi har begynt innsamlingsaksjon for blant annet bøte på kapasitetsutfordringene vi har ved slike hendelser. Vi er i dag for dårlig i stand til å nå ut med informasjon ved slike hendelser, slik Eirik nevner. Vi er ikke helt i mål, men godt på veg til å få midler til oppgraderinger både gjennom denne aksjonen og fra personer som har tatt direkte kontakt!

Hjelp Norsk meteornettverk!

Norsk meteornettverk har med frivillig innsats og rause pengegaver bygget opp et kameranettverk som sørger for døgnkontinuerlig overvåkning av stjerneskudd og ildkuler over Norge. Alt har vært med tanke på en hendelse som den vi opplevde denne sommeren, hvor en meteor stor nok til å etterlate seg meteoritter skulle komme susende over Norge!

Responsen etter hendelsen 25.7.2021 har vært helt overveldende og det har vært utrolig gøy for oss som driver Norsk meteornettverk å komme i kontakt med alle dere som har sett meteoren, som har funnet meteoritt-kandidater eller som har på andre måter vist interesse. Kameranettverket har også fungert som vi håpet, og bilder og video fra nettverket har blitt delt internasjonalt!!

Men ikke alt gikk som smurt. Webserveren vår gikk helt i stå av besøkstrafikken og vi var ikke i stand til å gi publikum oppdatert informasjon når det mest nødvendig. Og vi ser at flere kamera begynner å bli gamle og må skiftes ut om kort tid! Vi ønsker derfor å oppgradere kritisk infrastruktur med å leie en webserver med større kapasitet, og utvide nettverket med flere kamera for få bedre dekning! Vi ønsker også å trykke infomateriell som vi kan dele ut til alle dere som vil være med ut å lete etter meteoritter!

Vi søker derfor din støtte til disse investeringene:

  • Innkjøp av 5 stk nye meteorkamera á 15 000kr (totalt kr. 75 000)
  • Leie av ny webserver (med større kapasitet) i 5 år (totalt kr. 15 000)
  • Trykk av infomateriell, til distribusjon til alle som vil lete etter meteoritter (kr. 10 000)

Totalt håper vi å kunne samle inn kr. 100 000!

Om vi klarer å samle mer, øker vi antall kameraer i vår bestilling, og med det kommer enda ett skritt nærmere målet å dekke hele landet.

Om du kan tenke deg å gi oss et bidrag, gå inn på vår prosjektside på startskudd.no.