Vil du delta i et kameranettverk?

Norsk meteornettverk jobber bl.a. for at det skal dannes nasjonalt nettverk av kameraer som overvåker himmelen. I dag fins det kameraer på 4 ulike steder i sør-Norge og det er et behov for å øke tettheten og kvaliteten på kameraene. Til det er vi avhengige av frivillige som kan bidra gjennom å skaffe og drive sitt eget kamera. Et slikt nettverk er noe som egner seg veldig godt som «citizen science», som fyller et hull i etablert forskning. Privatpersoner kan her gi betydningsfulle bidrag til vitenskapen. I tillegg er det interessant å følge med på hva som skjer på himmelen, og kanskje fører kameraobservasjonene til at noen finner verdifulle meteoritter?
Allsky-kamera

Vi vil derfor oppfordre interesserte til å vurdere deltakelse i Project Heimdal som kan gjøre et godt fungerende kameranettverk operativt i løpet av året dersom tilstrekkelig mange slutter opp om det. Følg den oppgitte lenka for mer informasjon.

3 kommentarer til «Vil du delta i et kameranettverk?»

Det er stengt for kommentarer.