Ildkule lyste opp i sør

Himmelen over sør-Norge lyste opp klokka 00:30:28 i natt av ei ildkule som brått eksploderte. Den kan ha gått over Skagerak eller ytre Oslofjord. Meteorittsvermen perseidene er nå aktiv, men denne later til å ha vært en sporadisk meteor. Her fotografert fra Oslo:
Ildkule
(Foto/video: Steinar Midtskogen / Norsk meteornettverk

Video fins i høg og lav oppløsning. Ildkula er også fotografert fra Danmark.

Oppdatering: Peilingene viser at meteoren har falt et sted nær østsida av de ytre delene av Oslofjorden, mest sannsynlig ved Fredrikstad. Den har eksplodert i ca. 80 km høgde. Videoen viser også at biter har overlevd eksplosjonen, men antakelig har også disse gått i oppløsning like etterpå.

Kart
Høgdeplott