Ildkule synlig i dagslys 9. februar

Mandag 9. februar, noe etter klokka 16:00, var det mange som så ei kraftig ildkule på himmelen trass i at det var fullt dagslys. Den var synlig med hale i noen få sekund. Observasjoner er meldt fra Akershus, Buskerud, Vestfold, Telemark og Sjælland. Observasjonene tyder på at den har falt over den svenske vestkysten eller over Skagerrak og gått i en vestlig retning. Vi har undersøkt flere videoopptak fra kameraer som har pekt i riktig retning, men dessverre ikke funnet bilder av meteoren. Det kan skyldes skyer eller lokalt terreng. Det er gjort infralydregistreringer ved NORSARs stasjon i Løten i etterkant som passer bra med en meteor, men andre støykilder kan ikke utelukkes. Det er ingen tvil om at dette har vært en kraftig meteor, men vi kan foreløpig ikke si presist hvor den har falt eller noe om sannsynligheten for at noe kan ha falt ned til bakken som meteoritter.

Vi oppfordrer flere til å melde inn sine observasjoner og vi vil komme med oppdateringer dersom ny informasjon kommer inn.

Ildkule sør for Norge

Flere har meldt inn observasjoner av ei ildkule sett sørøst i landet mot sør. Vi har bilder og video fra Oslo, men foreløpig ikke fra flere steder, så vi kan ikke peile presist ennå. Antakelig har den falt over Danmark. Ildkula kom til syne 12. februar 19:00:26 og var synlig i 3 sekund. I Danmark var det dessverre et tett skydekke og ingen later til å ha observert den derfra.

Ildkule
(Foto / video: Steinar Midtskogen / Norsk meteornettverk)
Fortsett å lese «Ildkule sør for Norge»