Nytt meteorittfunn i Oslo

6. februar undersøker Steinar Engh taket på sin bolig nær Maridalsvannet i Oslo etter mistanker om en lekkasje og finner et hull i både treverk og stålplate. Han finner først en mindre stein nedi hullet som han kaster fra seg mens han undrer seg over hvordan sprengningsarbeid kan ha gått så galt. Så finner han en større stein, og han forstår da at dette ikke er noen ordinær stein. Han tar kontakt med Naturhistorisk museum, der han i yngre år ofte var, og den geologiinteresserte huseieren får en bekreftelse på sin klare mistanke: Det er en meteoritt som har truffet huset. Heldigvis fant han også igjen biten som han hadde kasta fra seg. Totalt veier steinen inkludert biten som hadde falt av, 2,8 kg.

I mars 2012 falt flere meteoritter ned over Oslo i ei linje fra Ekeberg, der de minste bitene falt ned, til Grefsen, der det største funnet er gjort, og det nye funnet ligger fint til ved denne linja og 2,8 kg passer godt med det vi kan forvente ved Maridalsvannet. Dessuten er meteoritten i utseende identisk med de øvrige funnet i Oslo. Det syntes opplagt at det dreier seg om en ny meteoritt fra samme fall. Tross alt skal det statistisk sett gå flere tusen år mellom hver gang en meteoritt faller ned bare et par km et tidligere fall. Og sannsynligvis vil det være lett å se forskjeller på meteorittene.

meteoritt
(Foto: Morten Bilet/Norsk meteornettverk)

meteoritt
(Foto: Morten Bilet/Norsk meteornettverk)

Men det er likevel gode grunner til å etterprøve denne opplagte antakelsen nøye. Finneren mener at et slikt hull ville ha blitt lagt merke til ved flere anledninger etter mars 2012. For eksempel har taket etter dette blitt reparert for en annen skade. Han kan dessuten fortelle at kona under en telefonsamtale til dattera som kan med god sikkerhet tidfestes til 8-9-tida 14. oktober 2013, hørte et kraftig smell som fikk huset til å riste. Mannen som befant seg ute ikke langt fra huset, hørte ingenting, så dette var et lokalt smell som kan passe godt med en stein som treffer taket. Så langt kan dette naturligvis forklares på andre måter. Det som likevel gjør disse opplysningene svært interessante, er det som NORSAR på forespørsel har kunnet opplyse: Like før 08:33 denne dagen regitrerte infralydarrayen i Løten et signal nøyaktig i retning Oslo. NORSAR har ikke registreringer som kan fortelle avstanden, men om vi antar en avstand som passer med Oslo, sammenfaller det fint med et svakt signal registrert av Norsk meteornettverks geofoner på Voksenlia i Oslo som i så fall vil plassere eksplosjonen ca. 23 km over Oslo, ca. klokka 08:27:40 denne morgenen. Det var et tynt skydekke med gløtt av sol på det aktuelle tidspunktet og det er lite sannsynlig at noen kan ha sett en meteor, og i en støyende by som Oslo ville neppe mange tenke særlig over et drønn heller. Vi kan dermed ikke regne med vitneobservasjoner av en slik hendelse.

observasjoner
(Grafikk: Tormod Kværna/NORSAR)

retning
(Grafikk: Tormod Kværna/NORSAR)

kart
(Kart: Google/Tormod Kværna/NORSAR)

geofon
(Grafikk: Steinar Midtskogen/Norsk meteornettverk)

Biter av meteoritten undersøkes nå nøye for å kunne avgjøre om det kan dreie seg om et nytt meteorittfall. Det vil i så fall være en sensasjon. Man regner med at det for hver kvadratkilometer går om lag 50.000 år mellom hver gang en meteoritt faller ned. Kan det virkelig bare ha gått knapt to år mellom to fall i et område på noen få kvadratkilometer?