Oppdatering om boliden i Sverige

I løpet av den siste uka har Norsk meteornettverk i samarbeid med de tilsvarende nettverka i Sverige, Finland og Danmark analysert videoer, vitneobservasjoner, seismiske og meteorologiske data, og opplysninger om infralyd fra NORSAR og NASA’s vurderinger av satellittdata. Fordi samtlige videoopptak er fra avstander over 300 km og synsvinkelen på de beste videoene ligger nær bolidens retning over terreng, er det utfordrende å snevre inn området presist.

Som tidlig indikert, var det første anslaget på en inngangsmasse på noen hundre kg for lavt. Vi anslår nå inngangsmassen til å være mellom 5 og 10 tonn. Vi har gjort bare mindre justeringer på banen og inngangshastigheten, nye opplysninger peker mot samme område, men vi har sikrere informasjon om at en betydelig del av massen har trengt langt ned i atmosfæren. Objektet forsvant under horisonten sett fra Larvik da det var ca. 17 km over bakken og hadde på det tidspunktet stor fart og lysstyrke. Det kan ha lyst ned til 10 km høgde og har nådd subsonisk hastighet først mellom 3 og 7 km høgde. Hovedfragmentet kan da ha vært opp mot 2-300 kg, og har nådd bakken enten som en enkel stein eller som flere på et lite område. I tillegg er det antakelig andre, men mindre biter, fordelt på et noe større område. Så lenge det ikke er gjort funn av et stort objekt, må dette ennå regnes som spekulasjoner, men muligheten for at en av Skandinavias aller største meteoritter ligger på bakken i området, gjør søket ekstra spennende. Norges største meteoritt var på 77,5 kg funnet i 1902. Det mest aktuelle søkeområdet er markert på kartet under. Dette er et relativt vidt område for å holde flere muligheter åpne. Vi venter ikke at nedfall er spredt over hele dette området. Et funn vil kunne avgrense det mest aktuelle området betydelig. Boliden har hatt et bratt fall og holdt stor hastighet langt ned i atmosfæren og har dermed heller ikke blitt særlig spredd på den relativt korte ferda gjennom atmosfæren.

Kart

Flere grupper er alt i gang med å leite, men hittil er det ingen kjente funn. For mer informasjon se også oppdateringer av Eric Stempels ved universitetet i Uppsala.

2 kommentarer til «Oppdatering om boliden i Sverige»

  1. I dag 4 des 2020 observerte (3 stk) ei Ildkule, den var stor å veldig nærme slik vi alle oppfattet den. Den ble borte for oss da den forsvant i området over Tronsøsundet.. Det var en WOW opplevelse.. Klokken var da ca 14.35
    🤭🤭

Det er stengt for kommentarer.