Uvanlig stor bolide over Sverige

Norsk meteornettverk mottok seint 7. november nær 100 meldinger om ei kraftig ildkule på østhimmelen sett fra Østlandet. Våre kameraer registrerte denne fra Harestua, Larvik og Kristiansand. Disse registreringene vil bli gjennomgått, men foreløpig tyder det på at ildkula har falt ned over et område vest i Uppsala län. Hvor stort objekt det er snakk om og sannsynligheten for nedfall av meteoritter, er ennå svært usikkert. Det kan være snakk om et objekt på flere hundre kilo med muligheter for at mindre biter har overlevd helt ned til bakken, men dette er bare et løst anslag. Aviser i Sverige melder om at natt blei til dag og et kraftig drønn kunne høres. Klikk på bildet under for å se en video fra Larvik:

Bolide
(Foto/video: Sveinung Vegum / Norsk meteornettverk)

Mer foreløpig informasjon fins på denne egne sida for hendelsen, og vi vil komme med nærmere omtale seinere.

Oppdatering 2020-11-10 08:45:
Boliden er observert også fra Finland og Danmark. I Sverige kunne fenomenet ses i store deler av landet, men det var sammenhengende skydekke i et større område der boliden falt. NORSAR registrerte også fenomenet som infralyd 21 minutt seinere ved Løten. I Sverige har hendelsen fått stor dekning i aviser og TV.

Gjennom et samarbeid mellom de norske, svenske, danske og finske meteornettverka har bolidens bane nå kunnet bestemmes med større nøyaktighet. Boliden synes å ha gått om lag halvanna mil nord for Västerås i en øst-nordøstlig retning og inn helt nord i Enköping kommun i Uppsala län. En mer presis bestemmelse av et område for eventuelle meteoritter på bakken krever en analyse av såkalt «dark flight» og vinddata. Dette er ennå ikke gjort, og kartet som hittil er publisert, bør dermed ikke oppfattes som noe som egner seg til meteorittsøk.

Kart

Boliden har falt ganske bratt, som vises ved at den faller nesten rett ned i videoer fra ulikt hold, noe over 70°. Inngangshastigheten synes å ha ligget like over 17 km/s. Den har falt usedvanlig langt ned i atmosfæren. Videoen fra Larvik indikerer at den enda lyste sterkt ved 17 km høgde, da den gikk under horisonten sett derfra. Den lysende delen av fallet kan altså strekke seg helt ned til rundt 15 km høgde, som er svært sjelden. Av de nær 100 vitneobservasjonene vi har mottatt, er det kun en som nevner oppsplitting. Det kraftige lyset kan ha gjort oppsplitting vanskelig å se, men vitneobservasjonene peker mot at boliden gjennomgikk lite og sein oppsplitting.

Videoen fra Larvik gir også en god indikasjon på lysstyrken ettersom vi kan se boliden gå nær månen som på dette tidspunktet var nær -12 i magnitude. Boliden lyste mange ganger sterkere. Rundt 10 ganger sterkere gir en apparent magnitude på ca. -14,5. Larvik ligger 400 km unna, og absolutt magnitude som er lysstyrken normalisert til 100 km, blir dermed 16 ganger, eller 3 magnituder, sterkere: rundt -17,5. Dette er nok til å lyse opp landskapet i fallområdet sjøl om det var sammenhengende skydekke, slik vi kan se på overvåkingsvideoer i området.

Dette betyr at dette har vært en stor stein, kan hende noe større en «flere hundre kilo» som først indikert, men noe sikrere anslag er det ennå for tidlig å gi. Det meste av denne massen brenner alltid opp i atmosfæren.

Peilingene basert på videoene viser at bolidens opphav ligger i asteroidebeltet. Dette er vanlig. Asteroidebeltet ligger mellom Mars og Jupiter, består av alt fra små steiner til asteroider mange kilometer store og er rester fra da solsystemet blei til. Sammenstøt mellom objekt eller andre forstyrrelser i dette beltet kan sende steiner ut i en ny bane som etter millioner av år kan ende i en kollisjon med jorda. Dette skjer hele tida, men steiner så store som den som falt over Sverige, er ikke dagligdags. Det kan gå flere år mellom hver gang noe så stort faller over land i Skandinavia.

Bane

7 kommentarer til «Uvanlig stor bolide over Sverige»

 1. Så den godt i Hof i Vestfold også, vakker grønn kule👍😊

 2. Hei.
  Jeg så den i Sørskogbygda litt sent i går kveld.
  Helt spesielt å se dette.
  Ett Langt mørkt objekt som kom svevende i bredden i en ganske stor fart, nedover på himmelen, og det lyste opp på himmelen i et par sekunder!
  Helt spesielt å observere det.
  Mvh Lise.

  1. Lise Ramstad Amundsen skriv:
   «.. Ett Langt mørkt objekt som kom svevende i bredden.. «.
   Kva meiner du, såg du at objektet var mørkt FØR det begynte å lyse? Og «svevende i bredden» – var det meir enn eit objekt?

 3. Det står «Klikk på bildet under for å se en video fra Larvik:»

  Linken virker ikke. Feilmelding:

  «Not Found
  The requested URL was not found on this server.»

  1. Da var du litt uheldig på tidspunktet og klikka akkurat under ei oppdatering. Prøv igjen!

Det er stengt for kommentarer.