Meteor over Stryn 5. mars

En kraftig meteor falt ned over Stryn tidlig 5. mars 2023 klokka 03:53. Det var snøvær i området på dette tidspunktet, men himmelen lyste opp. Lengre sør var været godt og basert på bilder fra våre kameraer på Gaustatoppen, Larvik og Oslo, samt et bilde tilsendt oss fra Granvin, har vi kunnet anslå sannsynligheten for at en eller flere små meteoritter kan ha nådd bakken ved Oppstrynsvatnet som god. Vannet er imidlertid ikke islagt, så det som eventuelt har falt i vannet, er tapt. Øvrig terreng er vanskelig og sannsynligheten for å finne eventuelle meteoritter er lav. De beste mulighetene fins langs rv15 rundt Årnes og Tunål.

Meteoren sett fra Gaustatoppen
(Foto/video: Norskmeteornettverk / Gaustabanen)

Beregningene viser at meteoren kom inn i jordas atmosfære med en hastighet på 15 km/s (54 000 km/t) og falt nesten rett ned og slokna mellom 21 og 22 km over bakken. Antakelig dreier det seg om en stein på størrelse med en fotball, og mesteparten har brent opp i møtet med atmosfæren, men enkelte mindre biter, neppe større enn en knyttneve kan ha nådd bakken. Fordi meteoren falt nesten rett ned, kan vi snevre inn det interessante området ganske godt, men det er noe usikkerhet rundt effekten av vind. Fra en slik meteor slokner går det typisk ett til to minutt før rester treffer bakken som meteoritter og mens de faller, påvirkes de av vind. Kartet under markerer det mest sannsynlige nedfallsområdet.

kart

Fra Leif Kåre Havås har vi fått tilsendt dette bildet av meteoren sett fra Granvin:
meteor
(Foto: Leif Kåre Havås)

Oppdatering 2023-03-09: Vi har nå fått inn rapporter om smell og drønn som har vært hørt i forbindelse med meteoren, og NORSAR har også registrert hendelsen som infralyd på sin stajon på Løten:
infralyd
(Figur: NORSAR)

Dette er observasjoner som styrker antakelsen om at noe har nådd bakken i form av meteoritter.

Oppdatering 2023-03-10: Fra Sigmund Førde har vi fått tilsendt en video fra Blefjell og den styrker løsninga vi har for meteoren:
meteor
(Foto: Sigmud Førde)

Flere data fins på den egne rapportsida for meteoren.

7 kommentarer til «Meteor over Stryn 5. mars»

 1. Det er R15, ikke E15.
  Det markerte nedslagsfeltet kan også være i Veslebygda som er på andre siden av Oppstrynsvatnet.

  1. Korrigert til rv15! Takk.

   Sannsynligheten for nedfall synes å være større på sørsida enn nordsida, men pga plasseringa til kameraene som er brukt, er det større usikkerhet i nord-sør-retningen. I tillegg skaper vinden mer usikkerhet i den retningen.

 2. På det aktuelle tidspunktet høyrde eg tre drønn med nokre sekunds mellomrom, som eg då trudde var etter nokre nyttårsraketter . Deretter vart det buldring som i eit torevær , og til slutt var det som om eit snøras som gjekk (ut ifrå lyden å høyre) . Med det været som var den natta , med snøv i lufta , var det ikkje råd å sjå noke. Har ikkje tenkt noke meir over det eg høyrde, før eg høyrde om meteoren. Ikkje langt over ifrå Stryn, men hadde den lyden komt heilt ifrå det område, vil eg tru andre og hadde fått det med seg.

  1. Fin video! Har du presise koordinater (bredde- og lengdegrader) for dette kameraet? Vi kan kanskje bruke videoen til å bestemme meteorens bane mer presist.

   1. EU89, UTM-sone 33
    NORD=6638990.98
    ØST=188269.72

    https://www.norgeskart.no/#!?project=norgeskart&layers=1002&zoom=18&lat=6638990.98&lon=188269.72&markerLat=6638990.984423221&markerLon=188269.72209941933&p=Koordinater&sok=Glimmerbruddet

    1. Takk. Ny løsning med data fra Blefjell flytter posisjonen bare 100 meter sørover, og bekrefter dermed øvrige observasjoner. Usikkerheten på det visuelle sporet er uansett noen få hundre meter, som det er vanskelig å bedre uten observasjoner nærmere enn 100 km.

     Jeg har lagt til bilde fra videoen her. Håper det er i orden.

Det er stengt for kommentarer.