Flere bilder og videoer av boliden

Videoen fra Solobservatoriet på Harestua er tatt opp med 5 bilder i sekundet. En versjon som har bilderaten interpolert opp til 30 bilder i sekundet kan ses ved å klikke på bildet under:
Bolide
(Meteoren sett fra Harestua. Klikk på bildet for video. Foto/video: Norsk meteornettverk / Solobservatoriet)

Hans-Dieter Fleger tok dette bildet fra Tinn i Telemark:
Bolide
(Foto: Hans-Dieter Fleger)

Og Ove Rasmussen tok dette bildet et par mil nord for Lysekil i Sverige:
Bolide
(Foto: THINGVALLA PHOTOGRAPHY / Ove Rasmussen)

Fotograf Göran Strand fanga en fantastisk kombinasjon av nordlys, lysende nattskyer og denne boliden på ett enkelt videoopptak tatt fra Jämtland:

Boliden gikk ikke langt fra Arvika i Sverige, og derfra fins dette videoopptaket fra det svenske meteornettverket:
Bolide

Trond Erik Hillestad, redaktøren av bladet Astronomi, tok disse bildene fra Tønsberg:
Bolide
(Foto: Trond Erik Hillestad)

Roar Inge Hansen fotograferte boliden fra Steinsvik i Bergen:
Bolide
(Foto: Roar Inge Hansen)

På grunn av perseidene og godt vær stod mange ute denne natta for å fotografere. Den er også registrert lavt på himmelen fra flere steder i Danmark.

Arbeidet med å analysere bilder og videoer er i gang. Flere ting peker nå mot at dette kan ha vært noe som har gitt meteorittnedfall. Det kan dreie seg om et objekt på 100 kg da det gikk inn i atmosfæren og flere kg kan ha falt ned fra 30 km høgde. Vinkel og hastighet er forenelig med at meteoren mister nær all fart 30 km oppe, som støttes av denne nylig publiserte studien. Det er imidlertid stor usikkerhet rundt massen.