Utsatt årsmøte og generalforsaming

Norsk meteornettverk avholder utsatt årsmøte og generalforsamling lørdag 21. oktober klokka 11:30. Møtet holdes på Naturhistorisk museum, Universitetet i Oslo, Sarsgate 1, Tøyen, i det nye møterommet «Verdensrommeet», Brøggers hus. NB! Inngang via Museumsbutikken for derfra å bli vist til møtelokalet.

Dagsorden:

 • Godkjenning av innkalling og dagsorden
 • Valg av møteleder samt 2 til å undertegne protokollen
 • Årsberetning 2022 – 01.10.2023
 • Regnskap for 2022 – 01.10.2023
 • Kontingent
 • Vedtektene
 • Valg (styre, revisor)
 • Valgkomité

Det vil også bli gitt foredrag/orienteringer. Tentativt program:

 • Voss-meteoritten v/Morten Bilet
 • Status kameranettverket og nylige observasjoner v/Steinar Midtskogen
 • Hva skjer med Oslo-meteoritten?

Møtet er åpent for alle interesserte!