Et knippe perseider

Bildet under viser alle perseider mellom klokka 1 og 2 natt til 12. august. Bildet er tatt fra Voksenlia i Oslo mot sørvest.
Perseider
(Foto: Steinar Midtskogen / Norsk meteornettverk)

Her er også en liten video av de mest lyssterke perseidene samme natt (musikk av Thomas Bergersen – Cry / Sun).