Ildkule synlig fra Trøndelag og Østlandet 26. januar

Den 26. januar klokka 20:12 var det mange som fikk se ei flott ildkule på himmelen. Vi registrerte den fra et av våre kamera i Trondheim, men mangler øvrige kameraregistreringer og vi kan foreløpig ikke si så mye om hvor den falt utover at den synes å ha falt ned over midtre deler av Sverige. Det er også vanskelig å vurdere om noe kan ha falt ned til bakken som meteoritter. Den synes imidlertid å ha relativt stor hastighet, noe som gjør det mer sannsynlig at den har brent helt opp.

Ildkule

Se egen rapportside for flere detaljer.

Flere flotte ildkuler siste dager

Det har vært flere flotte ildkuler å se den siste uka. Vi har tidligere omtalt en stor meteor som gikk over Stord søndag 3. desember. Dagen etter gikk en litt mindre meteor over Tinn i Telemark, og i dag 7. desember var det mange på vestlandet som så en flott meteor vest over havet. Det er ikke så vanlig å se så mange større meteorer på få dager, men dette er tilfeldigheter kombinert med mye godt vær. Disse meteorene har heller ingen sammenheng med meteorsvermen geminidene som topper seg rundt 13. desember. Geminidene er kanskje årets sikreste meteorsverm i løpet av året. Er været godt, kan en på kvelden 13. desember se mange stjerneskudd med få minutts mellomrom, og av og til enkelte kraftigere stjerneskudd som kan lyse nesten like kraftig som fullmånen.

Meteor 7. desember 08:15.
Meteor 4. desember 22:12.
Meteor 3. desember 19:48.

Kraftig meteor på Vestlandet 3. desember

Vi har registrert en kraftig meteor 3. desember klokka 19:49, som synes å ha kommet fra vest-sørvest inn over Bømlo og kanskje inn over Stord. Vi har registrert den med kameraer i Trondheim og Oslo, fra relativt lang avstand, og det er derfor noe usikkerhet i peilingene. På grunn av vær og tekniske problem har vi ikke fått registrert den med våre øvrige kamera i nettverket, men vi undersøker om det fins øvrige opptak.

Meteor
Meteoren sett fra Trondheim (Foto/video: Norsk meteornettverk)
Fortsett å lese «Kraftig meteor på Vestlandet 3. desember»

Utsatt årsmøte og generalforsaming

Norsk meteornettverk avholder utsatt årsmøte og generalforsamling lørdag 21. oktober klokka 11:30. Møtet holdes på Naturhistorisk museum, Universitetet i Oslo, Sarsgate 1, Tøyen, i det nye møterommet «Verdensrommeet», Brøggers hus. NB! Inngang via Museumsbutikken for derfra å bli vist til møtelokalet.

Dagsorden:

 • Godkjenning av innkalling og dagsorden
 • Valg av møteleder samt 2 til å undertegne protokollen
 • Årsberetning 2022 – 01.10.2023
 • Regnskap for 2022 – 01.10.2023
 • Kontingent
 • Vedtektene
 • Valg (styre, revisor)
 • Valgkomité

Det vil også bli gitt foredrag/orienteringer. Tentativt program:

 • Voss-meteoritten v/Morten Bilet
 • Status kameranettverket og nylige observasjoner v/Steinar Midtskogen
 • Hva skjer med Oslo-meteoritten?

Møtet er åpent for alle interesserte!

Bolide like etter solnedgang palmesøndag

Vi mottok rundt 50 meldinger om en bolide sett 20:23 palmesøndag 2. april. Den er også observert av svært mange i Sverige og Finland. Rapportene skildrer ei grønnaktig ildkule som delte seg i flere deler og var synlig i 10 sekund. Meteorkameraene våre i Trondheim, Larvik og på Gaustatoppen registrerte den. Sola hadde akkurat gått ned, så det var enda lyst.

Bolide
(Boliden sett fra Trondheim. Foto/video: Norsk meteornettverk/Trondheim astronomiske forening)

Beregninger viser at den kom fra øst og var først synlig om lag 4 mil nordøst for Sundsvall og gikk helt i oppløsning 40 km over bakken i Krokom kommune i Sverige noen mil øst for grensa til Norge. Den kom inn i atmosfæren i en spiss vinkel, inngangshastigheten var 22 km/s og den rakk tilbakelegge over 200 km før den løste seg helt opp. Det er usannsynlig at noe har falt helt ned til bakken som meteoritter.

Kart

Mer informasjon fins på i egen rapport.

Meteor over Stryn 5. mars

En kraftig meteor falt ned over Stryn tidlig 5. mars 2023 klokka 03:53. Det var snøvær i området på dette tidspunktet, men himmelen lyste opp. Lengre sør var været godt og basert på bilder fra våre kameraer på Gaustatoppen, Larvik og Oslo, samt et bilde tilsendt oss fra Granvin, har vi kunnet anslå sannsynligheten for at en eller flere små meteoritter kan ha nådd bakken ved Oppstrynsvatnet som god. Vannet er imidlertid ikke islagt, så det som eventuelt har falt i vannet, er tapt. Øvrig terreng er vanskelig og sannsynligheten for å finne eventuelle meteoritter er lav. De beste mulighetene fins langs rv15 rundt Årnes og Tunål.

Meteoren sett fra Gaustatoppen
(Foto/video: Norskmeteornettverk / Gaustabanen)
Fortsett å lese «Meteor over Stryn 5. mars»

Generøse gaver fra Vestfold geologiforening

Norsk meteornettverk har bygd ut et nettverk av kameraer som overvåker himmelen over Norge og registrerer meteorer. Disse observasjonene gjør oss i stand til å beregne hvor meteorer har falt og åpner for at meteorittsteiner kan bli funnet, noe som funnet av en 14 kg jernmeteoritt i Sverige i 2020 har vist. Store meteorer får mye oppmerksomhet i media og kameranettverket gjør oss i stand til å spre informasjon og øke bevissthet og kunnskap rundt meteorer, geologi og naturvitenskap generelt. Nettverket drives på dugnad og hadde ikke vært en realitet uten støtte til innkjøp av kameraer og annet nødvendig utstyr. Norsk meteornettverk mottok i fjor 10 000 kroner fra Vestfold geologiforening og ytterligere 20 000 kroner i år, noe vi i nettverket er svært takknemlige for. Det gjør oss i stand til fortsatt gjøre dette arbeidet og oppgradere våre kamerastasjoner. Vi takker Vestfold geologiforening for dette samarbeidet!

Morten Bilet fra meteornettverket besøkte Vestfold geologiforening denne uka og holdt et foredrag, og Stig Larsen fra Vestfold geologiforening overrekte her et bevis på disse gavene.
Overrekelse fra Vestfold geologiforening

Kraftig bolide synlig over det meste av sør-Norge

Klokka 19:08 19. november fikk mange i sør-Norge se en kraftig bolide lyse opp kveldshimmelen, og vi har mottatt rundt 100 rapporter og beskrivelser. Klikk på bildene under for videoer.

Bolide
(Foto/video: Geir Øye / Norsk meteornettverk)

Bolide
(Foto/video: Gaustabanen / Norsk meteornettverk)

Denne boliden gikk vest for Florø og brant helt opp i atmosfæren 65 km over havet. Flere har assosiert denne boliden med meteorsvermen leonidene som er aktiv i disse dager, men denne boliden tilhører en annen sverm som også er aktiv samtidig: de nordlige tauridene. Tauridene gir ikke like mange meteorer som leonidene, men tauridene gir av og til meget kraftige meteorer, som denne.

Kart

Flott ildkule over Østlandet 7. november

Klokka 22:45 den 7. november fikk mange på Østlandet se ei flott ildkule som delte seg opp i mindre deler, her sett på nordhimmelen fra Larvik:

Ildkule
(Foto/video: Norsk meteornettverk / Deep Sky Exploration)

Den var synlig i hele 9 sekund og vi fikk den på video også fra Oslo og Gaustatoppen, noe som gjør at vi har kunnet bestemme banen presist. Den kom til syne 81 km over Finnemarka mellom Lier og Modum, der den hadde en hastighet på 12,7 km/s i en vinkel på 29°. Den gikk i nordøstlig retning og slokna som flere biter 31 km over Minnesund. Flere har meldt om et drønn et par minutt etterpå, og denne lyden er også registrert av NORSARs infralydarray på Løten. Mest sannsynlig har biter falt helt ned til bakken som meteoritter, men disse vil være små. Vi anser et område i nærheten av Trautskogen som det mest sannsynlige fallområdet. Objektet som traff jorda kan ha hatt en masse på 5 – 10 kg og bare 50 – 200 gram totalt vil ha nådd bakken. Dette betyr at meteorittene vil bare være noen få cm i diameter og vil være vanskelig å finne, dels fordi de lett skjuler seg i skogsterreng, og dels fordi objektet har kommet inn i en relativt spiss vinkel, og det er vanskelig å si hvor langt nordøstover fragmenta har falt og hvordan vind har påvirka fallet.

Flere bilder og videoer ligger på rapportsida for denne meteoren. På samme dag og nesten samme tidspunkt på kvelden i 2022 falt en uvanlig stor bolide over Sverige, som førte til funn at en 14 kg stor jernmeteoritt. Det er imidlertid ingen sammenheng med fallet ved Trautskogen.