Flaming Soviet space junk over Svalbard

While going into Adventdalen in Svalbard Sunday 12th October to take pictures of the aurora, at 20:31 local time Omid Abolhasani noticed a flaming object low in the northwestern sky. It went slowly from the west to the east while it kept exploding and fragmenting. He quickly set up his camera and got two exposures, 20 seconds each. After that the fireball was still crossing the sky before it faded. It had an orange tint, it was visible for more than a minute and it left a white glow which some places was visible for at least 15 seconds.
Space junk
The object crosses the sky from the left towards the right over the mountain Hiorthfjellet. Photo: Omid Abolhasani
Fortsett å lese «Flaming Soviet space junk over Svalbard»

Flammende romsøppel over Svalbard

Da Omid Abolhasani var ute for å fotografere nordlys i Adventdalen på Svalbard klokka 20:31 søndag 12. oktober, fikk han øye på et flammende objekt lavt på nordvesthimmelen som gikk sakte østover mens det eksploderte og fragmenterte. Han fikk raskt fram kameraet og fikk tatt to eksponeringer på 20 sekund hver, og enda fortsatte ildkula østover. Den var rødlig i fargen og synlig i over ett minutt, og den etterlot seg en hvit glød som stedvis var synlig i minst 15 sekund.
Romsøppel
Objektet går fra venstre mot høgre over Hiorthfjellet. Foto: Omid Abolhasani
Fortsett å lese «Flammende romsøppel over Svalbard»