Et knippe perseider

Bildet under viser alle perseider mellom klokka 1 og 2 natt til 12. august. Bildet er tatt fra Voksenlia i Oslo mot sørvest.
Perseider
(Foto: Steinar Midtskogen / Norsk meteornettverk)

Her er også en liten video av de mest lyssterke perseidene samme natt (musikk av Thomas Bergersen – Cry / Sun).

Perseidene topper seg

Aktiviteten til meteorsvermen perseidene har tatt seg opp. De to bildene under er fra sist natt (natt til 12. august), og neste natt ventes minst like stor aktivitet. Været og de korte sommernettene begrenser imidlertid observasjonsmulighetene. I sør-Norge blir det ikke noenlunde mørkt før nærmere midnatt, og lengst nord i landet blir det ikke skikkelig mørkt i det hele tatt.

Perseide
(Foto: Norsk meteornettverk / Solobservatoriet på Harestua. Perseide over Lærdal fotografert fra Gran)

Perseide
(Foto: Norsk meteornettverk / Solobservatoriet på Harestua. Perseide nær Kristiansand)
Fortsett å lese «Perseidene topper seg»