VilVite senteret i Bergen må gi forskerne adgang til meteoritten som de stiller ut!

VilVite senteret i Bergen stiller  nå ut den første meteoritt som ikke har vært undersøkt av kompetente fagfolk eller som har dokumentert funnstedet. Ikke engang et nærbilde av funnstedet fins. To amatører, Knut-Jørgen Røed-Ødegaard(KJRØ) og kona Anne Mette Sannes, som har nektet Naturhistorisk museum i Oslo tilgang til meteoritten,  har lånt den ut til senteret. Det er nå senterets ansvar at meteoritten blir undersøkt hvis ikke må de avslutte utstillingen av dem av absolutt alle etiske grunner som tenkes kan. Eierforholdet som senteret påpeker i omtalen er bare en bisak her. Forskingsetiske og museumsetiske forhold er langt viktigere når den stilles ut offentlig. Eierforholdet er en sak mellom KJRØ og hans daværende arbeidsgiver UiO, men bidrar ikke akkurat til mer redelighet i saken.

 

Forhistorien går omtrent slik:

I fjor ble det registrert en kraftig ildkule over Østlandet 1. mars som det ikke er funnet meteoritter fra. Omtrent på samme tid falt en meteoritt ned uten at noen ildkule ble registrert over Oslo. Det ble først funnet et fragment 12. mars i Rodeløkka kolonihage og noen dager seinere ble det funnet andre fragmenter på Ekeberg av samme type meteoritt. Dermed hadde meteorittleterne to punkter på en rett linje og det  kunne det peiles hvor man kunne finne flere fragmenter. Grefsen ble et mulig funnsted på samme måte som også fragmenter kunne tenkes å ha landet lengre sør for Ekeberg. 29. april meldtes det at det var funnet 4 fragmenter på Grefsen presentert av Knut Jørgen Røed Ødegaard og kona hans. Men det kunne ikke presenteres noen finnere, hvilket forsåvidt ikke trengs, men heller ikke funnsted ble presentert med bilder eller geografisk posisjon. Dette var 1. akt og meteorittbitene på tilsammen omtrent 4,5 kg forsvant fra mediebildet. På seinsommeren som blir 2. akt dukker de opp, men da var situasjonen blitt slik at eieren ikke ville at den skulle komme verken i forskeres hender eller under deres luper. Eieren har dermed verken stedsbestemt eller typebestemt meteoritten og dermed har den egentlig ingen vitenskaplig verdi. I 3. akt vil eieren stille opp som en hjelper for museer utenfor Oslo som han mener også må ha meteoritter å stille ut. Først ute var Valdresmuseet som først sa ja takk og deretter nei takk når de skjønte at en annen hake også fantes, nemlig at eier hadde snappet materiale foran nesa på arbeidsgiveren sin som arbeidsgiver. Arbeidsgiveren hans på det tidspunkt var Naturfagsenteret ved Universitetet i Oslo. Forskerne ved Naturhistorisk museum som hadde samme arbeidsgiver som eieren KJRØ kunne være interessert i å forske på denne steinen. Men eier var nå i 3. akt i en konflikt med denne institusjonen etter at de røk uklare på forhold rundt et tredje nedfall, nemlig noe som kalles Valdresmeteoritten. Valdresmeteoritten er antatte rester etter en ildkule i 2011 som altså ingen har funnet fragmenter fra til tross for manngard og entusiastisk ledelse sommeren 2012. Grefsenmeteoritten som KJRØ kaller den skulle være et første trinn i leteaksjonen og vise hva som kunne finnes på Valdresflya seinere på sommeren. Men av museumsetiske grunner ble ikke meteoritten stilt ut der fordi eierforholdet i seg selv gjorde at museumsetiske regler og bestemmelser kunne tenkes å være brutt spesielt når det gjaldt eierforholdet.
I 4. akt i denne forestillingen dukker altså den antatte Grefsenmeteoritten opp i Bergen på VilVite senteret og nå er senteret klar over at eierforholdene og andre forhold kan være uklare, men, skitt au, her må det skjæres gjennom og vise steinen til de tindrende barne- og voksenøyne!
Problemet er bare at alt er som før: funnsted ukjent, type ukjent og dermed stiller man ut noe som forskningsformidling som er bevisst unndratt forskning. Knut Jørgen Røed Ødegaard og Anne Marie Sannes har åpenbart ingen tillit til Naturhistorisk museum for å forske og eventuelt få prøver av steinen.

Dette står i klar kontrast til NASA som gjerne sendte månestein til samme museum. Før det hadde geologen og astronauten Harrison Schmitt tatt deler av sitt PhD studium hos geologene ved Universitetet i Oslo. Bare for å vise at NASA var vel kjent med kvaliteten på forskningen her. Men ikke alle deler denne holdningen åpenbart!

VilVite senteret må nå ta ansvar og avvise denne meteoritten og sende den til kompetente forskere for typebestemmelse og så får de to amatørene si fra hvor den er funnet. NASA fikk tilbake sin stein med utmerkede forskningsresultater og det vil helt sikkert  Knut Jørgen med frue også få!

Før det skjer vet vi egentlig ikke om dette virkelig er Norges tredje største meteoritt!

 

2 kommentarer til «VilVite senteret i Bergen må gi forskerne adgang til meteoritten som de stiller ut!»

Det er stengt for kommentarer.