Meteor sett fra Østlandet

Mange på Østlandet har meldt til oss om en kraftig meteor i går kveld klokka 21:46. Vi har bare usikre peilinger, men den synes foreløpig å ha gått over midtre deler av Hedmark, ikke langt fra svenskegrensa. Fargen var grønn og rød. Arne Danielsen har dette bildet tatt fra Vestby:

Meteor 2014-09-25
(Foto: Arne Danielsen / Norsk meteornettverk)


Oppdatering: Eric Stempels i det svenske meteornettverket har også fotografert meteoren fra Uppsala, og mer presis peiling blir da mulig (alle bilder/figurer under er fra Eric Stempels):

Meteor
Visualisering
Kart
Høgde

Meteoren later til å ha brent helt opp på svenske side av grensa.