Meteorittnedslag i Nicaragua?

Atskillige nyhetsbyrå melder søndag kveld/mandag om et meteorittnedslag ved flyplassen i Nicaraguas hovedstad Managua etter at en eksplosjon skapte et krater 12 meter i diameter og 5 meter djupt. Hendelsen er registrert av seismiske stasjoner.

Ifølge myndighetene dreier det seg om et meteorittnedslag som de setter i sammenheng med en asteroide som søndag passerte nær jorda. Meteoritthypotesen virker så langt forsåvidt plausibel, men kanskje mer på grunn av manglende informasjon enn på grunn av konkrete opplysninger. At det sammenfaller med at den 20 meter store asteroiden som har fått navnet 2014 RC, som passerte ca. 40.000 km unna jorda søndag, kan være tilfeldig. Avstanden mellom dem vil altså være minst 40.000 km, som er mye i forhold til steinenes størrelse på noen få meter. Eksakt tidspunkt for eksplosjonen er ikke oppgitt, men avviker det bare noen få timer med tidspunktet for nærpasseringa, blir avstanden raskt flere hundre tusen kilometer.

Nærpasseringa av asteroiden kan også brukes som et argument mot at det var en meteoritt: På grunn av asteroidens synlighet i nyhetsbildet kan en ha trukket for raske slutninger og ha unnlatt å undersøke andre mulige forklaringer på eksplosjonen.

Vi vil komme med oppdateringer dersom det kommer nye opplysninger.

Oppdatering: Eksplosjonen skal ifølge Reuters ha skjedd ca. 05:00 UTC på søndag, 13 timer før nærpasseringa. Avstanden til asteroiden blir da omtrent en halv million kilometer, altså lengre bort enn månen.

Oppdatering 2: De fleste eksperter er skeptiske. Som vi har vært inne på, forbindelsen til den passerende asteroiden er tvilsom. Dessuten skal eksplosjonen ha skjedd om natta, men ingen har meldt om noen ildkule. Har noe falt ned og skapt et krater som dette, hadde himmelen blitt lyst opp av ei kraftig ildkule, også om det hadde vært skydekke. Det er heller ikke funnet noen meteoritter i eller nær krateret. Det er ikke første gang at meteorer settes i forbindelse med slike nærpasseringer. Asteroiden 2012 DA14 passerte jorda bare timer unna nedslaget i Tsjeljabinsk i 2012. Men det er usannsynlig at store ildkuler vil ha noe med ei nærpassering av en asteroide samme dag. Avstandene gjør sannsynligheten minimal. Og baneberegninger viste også at nedslaget i Tsjeljabinsk ikke hadde noe med asteroiden å gjøre.