Stor bolide under perseidenatta

Aktiviteten til meteorsvermen perseidene er på sitt største i disse dager og flere på Østlandet som var oppe i natt for å se meteorene, fikk en flott opplevelse. En stor bolide kom til syne 01:50:39 og lyste opp natta. Den lyste som den klareste fullmåne, var gulgrønn i fargen, noen har også beskrevet den som blå og hvit, og var synlig i 8-9 sekund. Dette var imidlertid ikke en perseide. Over deler av Østlandet syntes den riktignok å komme ut fra Perseus, men det er en tilfeldig perspektiveffekt. Den gikk langsommere og varte mye lenger enn noen perseide, og sett fra andre steder, gikk den i en annen retning enn ut fra Perseus.
Bolide
(Meteoren sett fra Harestua. Klikk på bildet for video. Foto/video: Norsk meteornettverk / Solobservatoriet)

Meteoren er også sett fra Sverige. Foreløpige peilinger tyder på at meteoren gikk fra nordøst mot sørvest og slokna ca. 30 km over Töcksfors ved E18 like over svenskegrensa. Gjennomsnittsfarten var ca. 17,5 km/s. Hastighet og lysstyrke gjør meteoren interessant med tanke på mulig meteornedfall, men den slokna ved 30 km oppe i lufta, mens vi gjerne ser at den lyser helt ned til 20-25 km som ville være en god indikator på at meteoritter kan ha nådd helt ned til bakken. Det vil være interessant om det kommer inn noen rapporter om smell i etterkant (1-3 minutt etter at boliden kunne observeres).
Kart
Høgdeplott

Bolide
(Fra Voksenlia i Oslo. Klikk på bildet for video. Foto/video: Norsk meteornettverk)

Bolide
(Fra Tranby i Lier. Foto: Norsk meteornettverk)