Geminidene

Meteorsvermen geminidene er nå aktiv og når sin topp mellom 14. og 15. desember. Se sak på NAS-veven for mer informasjon. I forbindelse med meteorsvermen arrangeres det også åpen kveld på Solobservatoriet.

Den første registreringa i årets sverm gikk over Vinje 11. desember. Men de fleste geminidene lever i kort tid og registreres derfor ikke av nettverket. De kan likevel være et flott syn i vinternatta.