100 geminider

Geminidene var på sitt mest aktive natta mellom den 14. og 15. desember og meteornettverket registrerte nesten 150 meteorer med varighet på et sekund eller mer! Bildet under (klikk for full størrelse) viser over 100 geminider (og noen sporadiske meteorer) gjennom hele natta. Bildet er satt sammen av videoopptak tatt av kamerariggen på Solobservatoriet på Harestua.

Geminider
(Foto: Solobservatoriet på Harestua / Norsk meteornettverk)

Flere av geminidene registrert var meget lyssterke, nær fullmånen i lysstyrke. Geminidene skiller seg fra de andre meteorsvermene ved at de består mest av stein, ikke mest av is, og de kan nå langt ned i atmosfæren trass farten på 35 km/s. I natt blei flere observert under 40 km, og to nådde helt ned til 33 km. Dette er langt nok ned til at små fragment kan falle ned til bakken, men slike vil antakelig være på noen få gram eller mindre.