Nordtysk meteorittkandidat

Nettverkets kameraer i Kristiansand og Oslo registrerte natt til 1. april en bolide lavt på horisonten i sør. Peilingene viste at den gikk over Danmark og videre over grensa til Tyskland og endte nær Schleswig. Boliden er også fotografert fra Danmark og Sverige. Beregninger utført av Eric Stempels i det svenske nettverket antyder at det var en meteoroide på ca. 1 kg med hastighet på 14 km/s som kom inn i atmosfæren, og rundt 50 gram av dette kan ha falt ned på bakken. Eventuelle meteoritter vil altså være små og svært vanskelige å finne.

Bolide
(Foto: Norsk meteornettverk / Solobservatoriet på Harestua)

Flere bilder og data fins i en egen meteorrapport.

To meteorittkandidater i påska

Kameranettverket registrerte to meteorer i løpet av påskeuka, der det kan ha vært meteorittnedfall. I begge tilfelle dreier det seg eventuelt om små biter, kanskje noen hundre gram totalt, og mulighetene for funn er små. Felles for meteorene er en lav inngangshastighet, og de har dermed trengt relativt langt ned i atmosfæren.

Ildkule sett fra Gran
(Foto: Solobservatoriet på Harestua)

Den første meteoren kom til syne 22. mars klokka 21:26 og gikk i nordvestlig retning over sørlige Oppland og endte vest for Randsfjorden i Søndre Land kommune. Detaljer fins i en egen rapport.

Den andre meteoren kom til syne 23. mars klokka 23:42 og gikk i en nordlig retning over Luster og endte nord i kommunen, nær grensa mot Breheimen.

Meteorittfunn i Danmark

Klokka 22:07 den 6. februar lyste himmelen opp over Danmark og et stort smell kunne ett minutt etterpå høres over et større område på Sjælland. Vitneobservasjonene gjorde det raskt klart at det måtte dreie seg om en stor meteor som kan gi meteornedfall, men ingen av det danske meteornettverkets kameraer hadde registrert meteorens bane, bare at himmelen lyste opp. Været i sør-Norge var også dårlig, så ingen av Norsk meteornettverks kameraer kunne heller bidra med observasjoner. Meteoren er imidlertid direkte fotografert fra Østerrike, 900 km unna!

I dag er det bekrefta at det er gjort et meteorittfunn ved et hus i Ejby like vest for København. Det er gode muligheter for at det vil bli gjort flere funn. Les mer i danske nyheter: TV2, DR.

Oppdatering 2016-02-08: Det er funnet en meteoritt til i Herlev ca. 3 km fra det første funnstedet. Den traff en parkeringsplass og delte seg i mange deler. Totalvekta ligger på rundt en halv kilo. Omtaler i dansk media: DR, TV2.

Mulig meteorittnedfall i Gaular

Under orkanen Tor natt til 30. januar falt det meteor over Gaular kommune i Sogn og Fjordane som kan ha gitt meteorittnedfall. Beregningene viser at det antakelig bare dreier seg om små fragment på få gram, og disse vil i så fall ha blitt tatt av vinden og spredt i terrenget, slik at søk vil være nytteløst. Observasjonsgrunnlaget er også noe tynt, så det fins en viss usikkerhet i beregningene. Skulle det bli funnet noe tilfeldig i dette området på et seinere tidspunkt, vil det imidlertid være naturlig å knytte det til denne hendelsen.
Ildkule
(Foto/video: Norsk meteornettverk)
Fortsett å lese «Mulig meteorittnedfall i Gaular»

Mulig meteorittnedfall over Utsira

(Oppdatert 2015-12-25)

Kameranettverket registrerte 23. desember klokka 06:09 en lyssterk meteor som gikk over Rogaland i retning vest-sørvest. Den slokna ca. 30 km over havet i nærheten av Utsira. Kameraene i Oslo og på Harestua, samt et kamera fra det danske meteornettverket, fotograferte den, men avstandene er store og det er en usikkerhet på atskillige kilometer hvor langt vest meteoren gikk. Meteorens inngangshastighet var lav, 14-15 km/s, og det er derfor sannsynlig at meteoritter har overlevd. Mest sannsynlig dreier det seg om få og relativt små meteoritter som har falt i havet vest for Utsira, men usikkerheten gjør at det ikke kan utelukkes at noe har falt ned på Utsira. Vi vurderer imidlertid mulighetene for å finne noe som små.

Vi har bare mottatt noen få vitneobservasjoner, og slike observasjoner, spesielt fra Rogaland, vil være interessante. Bruk gjerne vårt observasjonsskjema om du så (eller hørte) denne meteoren.

En vitneobservasjon beskriver ei ildkule som lyste opp både skyer og landskapet som blinka 2-3 ganger og som etterlot seg ei hvit stripe. Flere har hørt en eksplosjon etterpå. Disse observasjonene harmonerer godt med hva vi kunne vente ut fra bildene.

meteor
(Foto: Norsk meteornettverk / Solobservatoriet på Harestua)

Se den automatisk genererte rapporten for flere bilder og mer informasjon.

Mer om dagslysboliden

Vi har nå mer informasjon om boliden som var synlig over de sørligste delene av landet i daglys klokka 11:15 søndag 22. november. Flere i området nær Lyngdal og Grønsfjorden har meldt om et voldsomt smell. Dette stemmer godt overens med videoen fra Møvik fort ved Kristiansand som viser boliden på vesthimmelen. En analyse av bolidens gang over himmelen viste at den uten tvil gikk mot sørvest og sannsynligvis et sted mellom Lyngdal og Farsund. NORSAR har også registrert et signal mellom 11:39 og 11:43 ved infralydarrayen i Løten. Tidspunktet passer bra når avstanden er ca. 400 km. Den målte retningen er 219 grader som imidlertid er litt lengre mot øst enn det videoen og vitneobservasjonene indikerer.

Fortsett å lese «Mer om dagslysboliden»

Bolide synlig i fullt dagslys

En observant turgåer ved Kristiansand fikk i dag 11:15 med seg et uvanlig syn på himmelen: En meteor som for over himmelen midt på lyse dagen! Bare veldig lyse meteorer er synlige i fullt dagslys og oftest må en se i akkurat riktig retning for å legge merke til slike. Hun meldte inn observasjonen på norskmeteornettverk.no, heldigvis, for automatikken vår klarte ikke å fange opp denne meteoren. Det vil si, det gjorde den, men automatikken forkasta den som et for lyssterkt objekt og usannsynlig meteor! Denne innstillinga må vi altså justere, for en manuell kontroll avslørte at det definitivt dreier seg om en kraftig meteor.

Bolide
(Foto/video: Norsk meteornettverk. Klikk på bildet for en rapport med flere bilder og video.)

Dessverre later ingenting å være synlig på kameraene i Oslo og Harestua. Her ville meteoren ha vært synlig lavt over horisonten mot sørvest, men dis og kraftig solskinn gjør det vanskelig: Harestua kamera 1 (vest), Harestua kamera 4 (sør), Oslo kamera 1 (sørvest).

Meteorer av denne størrelsen er ofte opphav til meteoritter som har falt helt ned til jorda, men uten bilder fra andre steder kan vi ikke peile nøyaktig. Uansett tyder den ene videoen som vi har fra Kristiansand på at eventuelle meteoritter har falt ned over hav, kanskje sørvest for Mandal.

Mer om den svenske boliden

Boliden som gikk over Sveriges østkyst klokka 18:58 i går kveld var synlig over et usedvanlig stort område. Så langt unna som 5-600 km var den et blikkfang og lyste opp himmelen nær horisonten. I store deler av sørøstre Sverige opplevdes bolidens eksplosjoner som lyn (bokstavelig talt fra klar himmel). Lysstyrken var i korte perioder langt større enn fullmånens.

Flere meteorkameraer registrerte boliden og det er mulig å bestemme banen med noenlunde nøyaktighet, men det gjenstår en viss unøyaktighet. Bilder fra kameraer i Sverige som stod relativt nær boliden, skjemmes av at lyset var kraftig og gav overeksponeringer. Dette gjør det vanskelig å gjøre presise målinger. Bilder tatt fra Norge og Danmark er i mindre grad overeksponerte, men i disse blir avstanden, rundt 500 km, et problem for nøyaktigheten.

De foreløpige analysene, og her støtter jeg meg i stor grad på Eric Stempels arbeid, forteller oss følgende: Meteoren kom til syne ca. 82 km over Østersjøen i en hastighet på rundt 18 km/s i vestlig retning mot Sveriges østkyst litt sør for Stockholm. Størrelsen er vanskelig å fastslå, men det har nok vært en stein på flere titalls kilo, kanskje 100 kilo. Ved 65 km høgde blusser den kortvarig opp, som tyder på at den har delt seg. Deretter følger et nytt bluss ved 55 km og ved 40 km inntreffer en stor eksplosjon. Steinen har nå delt seg i mange deler, men disse skaper fortsatt et lysende spor gjennom atmosfæren som er godt synlig til ned til 28-29 km høgde.

Disse observasjonene peker mot at flere mindre deler har overlevd og falt ned mot bakken eller sjøen. Det dreier seg antakelig for det meste om biter på noen titalls gram og noen få centimeter store. Fordi meteoren har fragmentert flere ganger, må vi anta at bitene er spredt over et langstrakt område. Vi kan ennå ikke si om dette området inkluderer tørt land. Svaret avhenger blant annet av vindretningene.

De siste beregningene presenteres i en egen rapport.

Eksploderende bolide over Sverige

Det kommer i kveld meldinger om et kraftig lys på himmelen. Meldingene kommer fra Norge, Sverige, Danmark, Finland og Tyskland. Lysfenomenet skyldes en relativt stor meteor som gav flere kraftige lysglimt. Vårt meteorkamera på Harestua registrerte den 18:58:24. Den er også fotografert fra Danmark og Sverige.
Bolide.
Boliden sett fra Solobservatoriet på Harestua. Klikk på bildet for video. (Foto/video: Norsk meteornettverk)

Foreløpige peilinger viser at den falt ned over den svenske østkysten sør for Stockholm.

Kart
Bolidens bane basert på foreløpige peilinger.

Meteorittnedfall i Aremark

Natt til 13. august fikk mange med seg en uvanlig kraftig meteor (video). Den lyste sterkere enn fullmånen og var synlig i 8,5 sekund. Fordi meteorsvermen perseidene var på sitt sterkeste denne natta, var det mange som så denne meteoren og flere fikk tatt bilder. Meteoren hørte imidlertid ikke til meteorsvermen. Tidspunktet var bare et heldig sammentreff. Disse bildene sammen med videoopptak både fra det norske og svenske meteornettverket gjør at vi har kunnet bestemme banen med stor nøyaktighet. Vi kan nå med stor sikkerhet si at meteoritter falt ned over Aremark kommune i Østfold denne natta.

Kart
Det skraverte området markerer det sannsynlige nedfallsområdet. Om det fins større meteoritter på 0,5 – 1 kg, forventer vi disse vest for Aremarksjøen. Mindre biter forventer vi øst for sjøen. Søkeområdet er bestemt ut fra videoer og bilder fra ulike steder i Norge og Sverige og simuleringer som estimerer sluttmassen og korrigerer for vind i ulike luftlag på det aktuelle tidspunktet. Kartet viser det mest sannsynlige nedfallsområdet. Det kan ligge meteoritter både vest og øst for kartutsnittet, men dette er hovedsaklig skogsområder som ikke egner seg til søk.

Fortsett å lese «Meteorittnedfall i Aremark»