Møte lørdag 6. juni

Norsk meteornettverk kaller inn til ordinært møte på Solobservatoriet på Harestua lørdag 6. juni klokka 11:00. Foreløpig saksliste er:

  • 11:00: Dagens program – hva har hendt siden høstmøtet v/Elen Roaldset
  • 11:10: Norsk meteornettverks nettsider – observasjoner vinteren 2014/2015. v/Steinar Midtskogen
  • 11:40 Om det nye meteorkameranettverket som skal overvåke himmelen, varsle om stjerneskudd, meteorer og meteoritter over Norge (etablert med støtte til Solobservatoriet fra Sparebankstiftelsen DNB) v/Vegard L. Rekaa
  • 12:30 Lunsj – Mulighet for omvisning i soltårnet
  • 13:00 Observasjonsastronomi – Felt i astronomien og læreplanens kompetansemål i faget. v/Jan Quam
  • 14:00 Hvor vi står mht saker vi tidligere har tatt opp (bl.a. meteorittlov)
  • 14:45 – ca. 15: Oppsummering, avslutning

Innkalling med praktisk info og mer detaljert saksliste kan lastes ned her. Møtet er åpent for alle.