Utsatt årsmøte og generalforsaming

Norsk meteornettverk avholder utsatt årsmøte og generalforsamling lørdag 21. oktober klokka 11:30. Møtet holdes på Naturhistorisk museum, Universitetet i Oslo, Sarsgate 1, Tøyen, i det nye møterommet «Verdensrommeet», Brøggers hus. NB! Inngang via Museumsbutikken for derfra å bli vist til møtelokalet.

Dagsorden:

 • Godkjenning av innkalling og dagsorden
 • Valg av møteleder samt 2 til å undertegne protokollen
 • Årsberetning 2022 – 01.10.2023
 • Regnskap for 2022 – 01.10.2023
 • Kontingent
 • Vedtektene
 • Valg (styre, revisor)
 • Valgkomité

Det vil også bli gitt foredrag/orienteringer. Tentativt program:

 • Voss-meteoritten v/Morten Bilet
 • Status kameranettverket og nylige observasjoner v/Steinar Midtskogen
 • Hva skjer med Oslo-meteoritten?

Møtet er åpent for alle interesserte!

Ny meteoritt funnet i Norge

En 62 grams meteoritt er funnet ved Voss. Vi har gjort mineralogiske undersøkelser og den er nå klassifisert som en steinmeteoritt av typen L6 (relativt lite jern og mye varmeomvandlet). Den har ligget på jordoverflaten i ca 15-20 år, og er litt preget av det utvendig men fin innvendig. Den kan ses på Naturhistorisk museum i Oslo når det nye museet åpner i midten av maimåned. Det blir et arrangement i Voss kulturhus tirsdag 29. mars klokka 19:00 med foredrag av Morten Bilet. Gratis adgang.

Voss-meteoritten

Norsk meteornettverk holder møte

Norsk meteornettverk inviterer til møte lørdag 14. oktober fra klokka 12:00 til ca. 15:00 på Observatoriet, Observatoriegata 1 i Oslo. Møtet er åpent for alle interesserte.

Program:

12:15 Mikrometeoritter og jakten på stjernestøvet – Om objekter fra verdensrommet som lander på våre hustak. v/Jon Larsen

Jon Larsen har nylig utgitt en fyldig bok om emnet, med 1500 tidligere upubliserte fotografier av mikrometeoritter både på engelsk og norsk. Boka er den første i sitt slag i verden og blant annet verdens første atlas over mikrometeoritter. Hvert døgn faller det ca. 100 tonn kosmisk materiale ned på Jorden, mesteparten i form av vakre mikrometeoritter. Om natten ser vi sporet av dem lyse opp som stjerneskudd, men de fleste daler ubemerket ned over oss, overalt og til enhver tid

13:00 Norsk meteornettverks nettsider – observasjoner og registreringer i 2017 v/Steinar Midtskogen

13:30 Pause, kaffe og mineralvann
13:50 Status for etableringen av et regionalt kameranettverkt for overvåking og registrering av stjerneskudd, meteorer og meteoritter, testing av kamera-modeller (med støtte til Solobservatoriet fra Sparebankstiftelsen DNB). v/Vegard L. Rekaa og Steinar Midtskogen
14:10 Norsk meteornettverk – Oppsummering status for tidligere saker (bl.a. meteorittlov, meteorittregistring)
ca. 14:30 – 15:00 Omvisning i Observatoriet v/Tor Einar Aslesen

Observatoriet er Universitetet i Oslos eldste bygg og ble bygget i 1833.
Observatoriet var i drift som et astronomisk observatorium i 100 år, fra 1833-1933

Kart:

Generalforsamling 24. januar kl. 11

Det inviteres til generalforsamling i Norsk Meteornettverk søndag 24. januar 2016 kl. 11 i Observatoriet i Oslo (Obervatorietgt. 1). Nylig ble organisasjonen vår endelig registrert i Brønnøysundregisteret, som både gir oss et større handlingsrom, men også noen plikter.

Generalforsamlingen holdes ifm. den ordinære samlingen som finner sted samme dag umiddelbart etter generalforsamling.

Møteinnkalling og vedlegg.

Er du usikker på om du er medlem? Vi har foreløpig ikke hatt noen formell medlemsliste, men begynner på en under dette møtet. Alle som møter opp har derfor muligheten til å skrive seg opp på medlemslistene da. Om du ikke kan møte, send gjerne en epost til vegard@solobservatoriet.no og meld deg på i dag. Medlemskontingenten er kr. 0,-.

Møte lørdag 6. juni

Norsk meteornettverk kaller inn til ordinært møte på Solobservatoriet på Harestua lørdag 6. juni klokka 11:00. Foreløpig saksliste er:

 • 11:00: Dagens program – hva har hendt siden høstmøtet v/Elen Roaldset
 • 11:10: Norsk meteornettverks nettsider – observasjoner vinteren 2014/2015. v/Steinar Midtskogen
 • 11:40 Om det nye meteorkameranettverket som skal overvåke himmelen, varsle om stjerneskudd, meteorer og meteoritter over Norge (etablert med støtte til Solobservatoriet fra Sparebankstiftelsen DNB) v/Vegard L. Rekaa
 • 12:30 Lunsj – Mulighet for omvisning i soltårnet
 • 13:00 Observasjonsastronomi – Felt i astronomien og læreplanens kompetansemål i faget. v/Jan Quam
 • 14:00 Hvor vi står mht saker vi tidligere har tatt opp (bl.a. meteorittlov)
 • 14:45 – ca. 15: Oppsummering, avslutning

Innkalling med praktisk info og mer detaljert saksliste kan lastes ned her. Møtet er åpent for alle.

Møte i NMN 2. november

Norsk meteornettverk møtes søndag 2. november klokka 12:00 (til ca. 15) på Naturhistorisk museum i Oslo, Brøggers hus (geologisk museum). Møtet er åpent for alle interesserte.

Det vil bli oppdateringer om meteorittfunn på Kola, status for kameranettverk, status for registrering av Oslo- og Valle-meteorittene, et innlegg om eierskap til meteoritter og de juridiske sidene av dette, og mer.

Program.

Møte 26. april på Solobservatoriet

Norsk meteornettverks neste møte holdes lørdag 26. april klokka 10:00 på Solobservatoriet på Harestua. Programmet er ennå ikke klart, men det har etter forrige møte i oktober vært flere spennende hendelser som vil bli tatt opp på møtet i tillegg til de andre sakene som nettverket arbeider med.

Møtet er åpent for alle interesserte. Solobservatoriet stiller med varm og kald drikke og noe småsnacks til møtet. Det vil bli satt av tid til en lunsj under/etter møtet og for dem som bestiller på forhånd, vil det bli servert lunsj. Pris for lunsj er 100kr per person. De som ikke bestiller lunsj, oppfordres til å ta med matpakke. Vi ønsker samtidig å invitere deltakerne av lørdagens møte til Solobservatoriet fredag 25. april kl.18, med middag, hyggelig program på kvelden, overnatting og frokost lørdag morgen. Pris for deltakelse på dette er 400kr. Forutsetter bruk av egen sovepose/sengetøy.

Påmelding til lunsj/overnatting skjer ved skrive til vegard@solobservatoriet.no. Betaling skjer ved frammøte. Kun kontant betaling. Merk at det er helt nødvendig med påmelding dersom du ønsker lunsjen lørdag og/eller overnattingsprogram fredag-lørdag. Lunsjen forberedes til antall påmeldte og det må sikres at overnattingskapasiteten ikke overskrides.

Kjøreanvising er beskrevet på Solobservatoriets hjemmesider. Husk 40kr i mynt til bom.

Programmet vil bli lagt ut her på våre nettsider straks det er klart.