Skandinavisk samarbeid

Kamerastasjonen på Harestua fotograferte en meteor lavt over himmelen mot sørøst klokka 00:50 natt til 21. mai og vi mottok også et par rapporter fra øyenvitner som fortalte at meteoren delte seg opp i mindre biter. Videoen fra Harestua viser at meteoren var synlig i 5,8 sekund.
meteor
(Foto: Tycho Brahe-instituttet / Norsk meteornettverk)

Meteoren er også fotografert fra to steder i Sverige og ett sted Danmark, og meteorens bane kan dermed beregnes:
kart
plott

Beregningene antyder at dette har vært en stein på størrelse med en fotball som har kommet inn i atmosfæren i ca. 18 km/t. Den lyste helt ned til 32 km høgde, men antakelig har den brent helt opp.