Generøse gaver fra Vestfold geologiforening

Norsk meteornettverk har bygd ut et nettverk av kameraer som overvåker himmelen over Norge og registrerer meteorer. Disse observasjonene gjør oss i stand til å beregne hvor meteorer har falt og åpner for at meteorittsteiner kan bli funnet, noe som funnet av en 14 kg jernmeteoritt i Sverige i 2020 har vist. Store meteorer får mye oppmerksomhet i media og kameranettverket gjør oss i stand til å spre informasjon og øke bevissthet og kunnskap rundt meteorer, geologi og naturvitenskap generelt. Nettverket drives på dugnad og hadde ikke vært en realitet uten støtte til innkjøp av kameraer og annet nødvendig utstyr. Norsk meteornettverk mottok i fjor 10 000 kroner fra Vestfold geologiforening og ytterligere 20 000 kroner i år, noe vi i nettverket er svært takknemlige for. Det gjør oss i stand til fortsatt gjøre dette arbeidet og oppgradere våre kamerastasjoner. Vi takker Vestfold geologiforening for dette samarbeidet!

Morten Bilet fra meteornettverket besøkte Vestfold geologiforening denne uka og holdt et foredrag, og Stig Larsen fra Vestfold geologiforening overrekte her et bevis på disse gavene.
Overrekelse fra Vestfold geologiforening