Tauride i perspektiv

Tauridene, som ennå er en aktiv meteorsverm, gav i kveld et fint eksempel på perspektivvirkninger. Meteoren blei fotografert fra Harestua, Oslo og Kristiansand, og banen kunne bestemmes slik:
Kart

Fra Oslo kunne en se banen nesten rett fra sida. Her fra Voksenlia med Oslo vest og Nesodden i forgrunnen:
Tauride

Men fra Kristiansand kunne en se meteoren nesten rett forfra, og da så den slik ut:
Tauride

Legg merke til at sett fra Kristiansand beveger meteoren seg oppover og den øker tilsynelatende farten. I virkeligheten faller den naturligvis nedover og farten minsker (litt).