Fireballs vs. eyeballs

On 17th June 2012 Anders Helstrup was skydiving using his wingsuit. In one of the jumps something very unexpected happened, and his two helmet mounted camera confirmed it: A rock fell from the sky, just past Anders towards the ground. There was no one or nothing above him that could have dropped it. He contacted some geologists and meteorite experts, and an investigation was under way. The videos were analysed and the area was searched, but the only conclusive proof for a meteorite, the meteorite itself, was not found. We know that a few meteorites fall over populated areas on Earth every day, often unnoticed. Relatively slow fireballs may be fainter than the full moon and still drop meteorites, and they may be very hard to see in the glare of the sun or behind clouds. A sonic boom could be mistaken for thunder or human activity. Considered the many million cameras now in use worldwide, one is occasionally bound to capture something extremely unlikely. So however unlikely a near hit of a meteorite is, it is certainly a possibility. Due to its extreme low probability, it’s naturally the last pick of all the thinkable actual possibilities. A number of scenarios were considered, but all apparently failed to explain what is seen in the video. We were left with scenarios that we were unable to find possible solutions for against something that fits but is extremely improbable, though possible. We seemed to get no further, and we decided to go public with what we had and at the same time invite anyone to have a go at the puzzle. The story was announced here on the web pages of the Norwegian Meteor Network, where we expressed our hope that it would go viral and scrutinised for something that we might have missed, and the result was beyond our expectations.
Stein
Fortsett å lese «Fireballs vs. eyeballs»

Fallskjermhopper filmer fallende meteoritt

NRK’s populærvitenskaplige program Schrödingers katt forteller i dag fallskjermhopperen Anders Helstrups fantastiske historie. Under et hopp over Østre Æra flyplass ved Rena den 17. juni 2012 skjer det noe helt usannsynlig: Like etter at han løser ut skjermen 1000 meter over bakken, suser en mørk stein i stor fart rett forbi. To hjelmkameraer dokumenterer det hele. Hvordan kan en stein komme til syne rett over Anders 1000 meter over bakken? Det er ingen over han, verken fly eller andre hoppere. Det er vanskelig å finne andre forklaringer enn den usannsynlige: en meteoritt har falt rett forbi.
Dark flight
(Foto: Anders Helstrup / Dark Flight, montasje: Hans Erik Foss Amundsen)
Fortsett å lese «Fallskjermhopper filmer fallende meteoritt»

Skydiver films falling meteorite

Today the Norwegian broadcasting corporation NRK will air the popular science programme Schrödingers katt which features the incredible story of the skydiver Anders Helstrup. In a jump above Østre Æra airstrip near Rena in Norway on 17th June 2012 the totally improbable happens: Just after he deploys his parachute about 1000 metres above ground level a dark rock from above zips past him. His two action cameras document the incident. How can a rock suddenly appear this far above the ground? There is nobody above him, neither an airplane nor other jumpers. No other possible explanations seem to remain but the improbable: a meteorite just fell a few metres away.
Dark flight
(Photo: Anders Helstrup / Dark Flight, photomontage: Hans Erik Foss Amundsen)
Fortsett å lese «Skydiver films falling meteorite»

Nytt meteorittfunn i Oslo

6. februar undersøker Steinar Engh taket på sin bolig nær Maridalsvannet i Oslo etter mistanker om en lekkasje og finner et hull i både treverk og stålplate. Han finner først en mindre stein nedi hullet som han kaster fra seg mens han undrer seg over hvordan sprengningsarbeid kan ha gått så galt. Så finner han en større stein, og han forstår da at dette ikke er noen ordinær stein. Han tar kontakt med Naturhistorisk museum, der han i yngre år ofte var, og den geologiinteresserte huseieren får en bekreftelse på sin klare mistanke: Det er en meteoritt som har truffet huset. Heldigvis fant han også igjen biten som han hadde kasta fra seg. Totalt veier steinen inkludert biten som hadde falt av, 2,8 kg.
Fortsett å lese «Nytt meteorittfunn i Oslo»

Mulig meteorittnedfall ved Ringedalsvatnet

På kvelden 4. desember, klokka 19:33, kolliderte en rundt 100 kg stor meteoroide med jorda i 67.000 km/t og skapte et brak over fjellet like ved grensa til Hardangervidda nær Odda. Har meteoritter falt ned?

Mange i sør-Norge så ei ildkule falle ned mot horisonten med en lysstyrke omtrent som halvmånen. Den beskrives som blågrønn i fargen og var synlig i 3-4 sekund. Norsk meteornettverk har fått inn mange vitneobservasjoner og to av nettverkets kameraer, i Oslo og Vestby i Akershus, registrerte hendelsen. I tillegg har NORSARs infralydarray i Løten registrert hendelsen og ildkula er også fotografert fra Skien. Ronny Peter skulle fotografere kometen Lovejoy da han var så heldig å få med ildkula i tillegg. Med denne informasjonen har det vært mulig å lokalisere hvor ildkula falt med relativt god sikkerhet. Alle observasjonene, inkludert vitner, bilder og infralyd, er gjort fra langt hold, mellom 100 og 300 km, og i hovedsak fra samme side, fra Østlandet der været var best. Dette gjør det i utgangspunktet vanskelig å krysspeile ildkulas posisjon nøyaktig, men bildet tatt i Skien har eksepsjonell god oppløsning og når dette sammenliknes med bildet fra Oslo som også har noenlunde god oppløsning, finner vi at ildkula har kommet inn helt vest på Hardangervidda og har eksplodert om lag 25 km over fjellet rundt 14 km nordøst for Odda. Usikkerheten er størst i øst/vest-retning.
Kart
(Grafikk: Norsk meteornettverk, kartgrunnlag: Google)
Fortsett å lese «Mulig meteorittnedfall ved Ringedalsvatnet»

Her gikk ildkula 6. november

Onsdag 6. november klokka 20:18:17 eksploderte ei ildkule over Valdres etterfulgt av kraftige smell og drønn. Hendelsen var synlig over hele sør-Norge. Vi har mottatt observasjoner gjort hele 400 km unna. Mange av observasjonene av lyset og lyden var presise med referanser til terreng eller stjerner, og når disse observasjonene sammenholdes med fotografiske og seismiske registreringer, kan vi med relativt god sikkerhet lokalisere hvor ildkula gikk, og peke ut et område for mulig meteorittnedfall. Vi kan ikke med sikkerhet si at meteoritter har nådd bakken, men det er sannsynlig. Klikk på bildet under for større utgave.

Peilinger
(Grafikk: Norsk meteornettverk, kart: Google Maps)
Fortsett å lese «Her gikk ildkula 6. november»

Video av nedslaget i Tsjebarkul

15. februar falt en ca. 19 meter stor meteoride jorda og gikk i oppløsning over Tsjeljabinsk i Russland. Den største biten som overlevde fallet veide minst 600 kg og traff innsjøen Tsjebarkul. En video som viser dette nedslaget, har nylig blitt offentliggjort:

Meteoritten synes ikke i fallet, men vi kan se snø og is slynges opp, i hovedsak mot vest i samme retning som meteoritten falt. Dette er svært sannsynlig første gang et meteorittnedslag på jorda har blitt fotografert.

«Grefsen-meteoritten» i P4

Det er ingen hemmelighet at det råder en konflikt rundt den såkalte Grefsen-meteoritten, en antatt, men fullstendig uverifisert og dermed uoffisiell del av meteorittene som falt over Oslo i mars 2012, mellom eieren Sannes & Ødegaards Univers på den ene sida og Naturhistorisk museum og det astronomiske fagmiljøet på den andre sida.

31. oktober var konflikten tema i Sytten tretti på P4, der Rune Selbekk representerte museet. Opptaket kan høres her: http://www.p4.no/player/?channel=1&type=podcast&id=581275

Jeg skal ikke gå lengre inn i konflikten her, men nøyer meg med noen mer generelle betraktinger. Knut Jørgen Røed Ødegaard har tross noe varierende presisjon opparbeidd seg stor respekt i fagmiljøet for sine formidlingsevner, men han har i sin karriere havnet i flere konflikter, store og små. Mens det i hvert tilfelle i etterpåklokskapens lys kan påpekes kritikkverdige omstendigheter på begge sider, er det unektelig et mønster i det som skjer. Gjentakelsene med stadig nye parter, situasjoner som normalt ikke oppstår der man prater sammen, peker mot det samme: Han har evner som burde få blomstre, men disse hemmes av samarbeidsproblem som oppstår betydelig oftere enn for folk flest. Når institusjoner eller foreninger blir advart fra flere hold mot å samarbeide med Sannes og Ødegaard, handler det således ikke om sentralt styrt sabotasje, men om velmenende råd fra enkeltpersoner som påpeker en stor risiko.