Meteorittjakt i Tsjebarkul

Hittil er det funnet atskillige små meteoritter etter det store nedfallet ved Tsjeljabinsk sist vinter, men en stor bit slo et seks meter stort hull i isen på innsjøen Tsjebarkul og denne ligger ennå der den falt. Antakelig er den noen hundre kilo tung og den ligger under flere meter med mudder i bunnen av innsjøen.

Tsjebarkul

Det russiske nyhetsbyrået Ria Novosti melder i dag at arbeidet med å mudre opp innsjøen er i gang, og i går fant dykkere en mindre meteoritt på bunnen. Størrelsen var omtrent som en knyttneve. Lykkes det å heve den større meteoritten, vil dette være den desidert største biten fra nedfallet.

«Krater» utgravd

Meteoritten funnet i Setesdalheiene i juni lagde et avtrykk i bakken. Dette blei i sommer gravd ut og sendt til Naturhistorisk museum. I filmsnutten under (klikk på bilde) er det finneren Terje Fjeldheim som graver med Morten Bilet bak kamera:

Utgraving av krater

På tross av søk i området er det ikke gjort andre meteorittfunn.

Norway’s 16th meteorite has been found

(Dette er en engelsk omarbeidelse av gårsdagens artikkel.)

While fishing in the Setesdal moors in Valle last Sunday, 9th June, Terje Fjeldheim found Norway’s 16th meteorite. Terje discovered it in a peat bog and being a geologist he immediately understood what he had found. Yesterday, 14th June, he brought the stone to the Museum of natural history in Oslo and experts verified that it is indeed a meteorite, a chondrite, possibly an H chondrite, but a formal classification has not yet been completed. It broke in two pieces upon impact weighing 3637 and 829 grammes. Total weight 4466 grammes.

Meteorite found in Valle
(Photo credit: Terje Fjeldheim)

The meteorite doesn’t appear to have been in the bog for many years. There was an unusual high number of bright fireball sightings last year, in particular during February and March, and we’ve done a preliminary analysis of these to investigate whether the meteorite could have been produced by any of them. If that is the case, it would be the first meteorite found in Norway of which photographs exist during entry. The footage would also give valuable information about the orbit and origin of the meteorite.
Fortsett å lese «Norway’s 16th meteorite has been found»

Norges 16. meteoritt funnet

Søndag 9. juni fant Terje Fjeldheim Norges 16. meteoritt mens han var på fisketur i Setesdalsheiene i Valle kommune. Den lå i ei torvmyr og Terje som er geolog, forstod straks hva han hadde funnet. I dag, 14. juni, tok han steinen med til Naturhistorisk museum og fikk en bekreftelse på at det virkelig er en meteoritt. Det er en kondritt (steinmeteoritt), foreløpig antatt å være en H-kondritt, men endelig bestemmelse gjenstår. Den delte seg i to da den traff bakken. De to bitene veier 3637 og 829 gram, totalt 4466 gram.

Meteoritt funnet i Valle kommune
(Foto: Terje Fjeldheim)

Meteoritten bærer ikke preg av å ha ligget i terrenget i mange år. I fjor var det uvanlig mange observasjoner av kraftige meteorer over sør-Norge, spesielt i februar og mars, og vi har gjort en foreløpig analyse av om det kan være en av disse. I så fall vil det være den første meteoritten funnet i Norge som det eksisterer bilder av som meteor. Bilder og video vil også gi verdifull informasjon om banen og meteorittens opphav.
Fortsett å lese «Norges 16. meteoritt funnet»

Meteorittkveld på NRK TV 30. mai

Sett av torsdag kveld 30. mai mellom 19:45 og 22:30 (eller programmer opptakeren, eller sjekk nett-tv i ettertid). Da har Schrödingers katt i NRK meteorer og meteoritter som tema i NRK1 (19:45 – 20:55) og NRK2 (20:55 – 22:30). Det blir gjester fra fagmiljøet og reportasjer. Hendelsen ved Tsjeljabinsk i vinter vil vies spesiell oppmerksomhet.

Mer informasjon på NRK’s nettside om meteorittkvelden.

Mer om den svenske meteoren

Vi har tidligere omtalt en kraftig meteor (bolide) sett mange steder i sørlige Skandinavia 3. april klokka 05:24. Det fins tre videoer og ett stillbilde av meteoren og alle disse har nå blitt analysert nøyere. Anton Norup Sørensen har lagd dette kartet:
Meteor

Alle peilingene peker mot et område øst for Arvika, men fordi det både er en viss usikkerhet i peilingene som forsterkes av at alle videoopptak er gjort flere hundre kilometer unna og fordi opptaka kan ha med litt forskjellige deler av forløpet, er det vanskelig å gi et snevert område for mulig nedfall. Det fins også mange øyenvitneobservasjoner, men jeg kjenner ikke noe mer til dem enn det som har vært referert i media. Det har kommet flere meldinger om et drønn, deriblant et som skal ha blitt hørt ved Arvika to minutt etter at meteoren var synlig. Ut fra tilgjengelig informasjon later det til at meteoren har kommet til syne like over norsk-svensk grense, gått østover nær Arvika og skapt et overlydssmell noen mil øst for Arvika. Jeg drister meg til å markere et område der eventuelle meteoritter burde ligge:
Nedfallskart

Det ville være interessant å sammenlikne dette med øyenvitneskildringer fra nettopp dette området.

Oppdatering 2013-11-19:
Vi har fra Asgeir Wien som observerte ildkula, mottatt bilder av røykspor som kom til syne da sola begynte å nærme seg horisonten:
Røyk
(Foto: Asgeir Wien)

Bildet er tatt 05:45 fra Vollen i Asker.

VilVite senteret i Bergen må gi forskerne adgang til meteoritten som de stiller ut!

VilVite senteret i Bergen stiller  nå ut den første meteoritt som ikke har vært undersøkt av kompetente fagfolk eller som har dokumentert funnstedet. Ikke engang et nærbilde av funnstedet fins. To amatører, Knut-Jørgen Røed-Ødegaard(KJRØ) og kona Anne Mette Sannes, som har nektet Naturhistorisk museum i Oslo tilgang til meteoritten,  har lånt den ut til senteret. Det er nå senterets ansvar at meteoritten blir undersøkt hvis ikke må de avslutte utstillingen av dem av absolutt alle etiske grunner som tenkes kan. Eierforholdet som senteret påpeker i omtalen er bare en bisak her. Forskingsetiske og museumsetiske forhold er langt viktigere når den stilles ut offentlig. Eierforholdet er en sak mellom KJRØ og hans daværende arbeidsgiver UiO, men bidrar ikke akkurat til mer redelighet i saken.

 

Forhistorien går omtrent slik:

Fortsett å lese «VilVite senteret i Bergen må gi forskerne adgang til meteoritten som de stiller ut!»

Fragmenter av meteoren er funnet

Meteorittbiter i dette innslaget

Det er nå bekreftet at bitene som er funnet er en steinmeteoritt – en vanlig kondritt, I følge Victor Grokhovsky from Russian Academy of Sciences Committee on Meteorites of Ural Federal University
Videre klassifisering på hvilken type steinmeteoritt vil komme senere. Fragmentene som er funnet hittill har noe uvanlige former og kan minne om meteoritt Park Forest som falt i Illinois, USA 2003.  Meteoritten vil sannsynligvis få navnet Tsjebarkul etter innsjøen hvor de første fragmentene er funnet. Mange russiske meteorittletere har ankommet området og det blir garantert funnet mange biter.